Page 14 - Packaging 4/2021
P. 14

Jak nám řekl nejmladší ze tří jednatelů Korejtků, Martin, sotva vystudoval ČVUT, vrhl se na podnikání v polygrafii. A „uvrtal“ do toho i své dva starší bratry. Pro začátek je
třeba ještě poznamenat, že dnes v čáslavské tiskárně Studio Press
a jejich grafických studiích pracu- je, mimo ostatní zaměstnance, již okolo deseti rodinných příslušníků Korejtkových.
„Tak snadné to s mými bratry zase neby- lo,“ říká o svých začátcích podnikání Ing. Martin Korejtko. „Popravdě, trvalo mi to dva roky, než jsem je přesvědčil. Začalo to tak, že jsme tiskli až po práci. To znamená, že to byla jejich jakási dru- há směna, oba měli svá stálá zaměstnání a také rodiny. Tiskli jsme tehdy na stroji Adast Romayor 313 a jeli jsme, co to dalo.“
Začali brzy po revoluci a jak už to
tak bývalo, v garáži, která patřila jejich otci. Tehdy byla po merkan- tilu a formulářích velká poptávka, pravý opak současnosti, a tak „garáž“ prosperovala. Výroba rostla, přibýva- ly stroje a tím pádem i zaměstnanci. Garáž už přestala stačit, tiskárna se stěhovala do větších prostor ve městě. Ani to pak nestačilo, nyní tiskárna sídlí ve dvou velkých halách na okra- ji Čáslavě s dobrou dostupností. Předpříprava s digitálem se nachází v open space, tiskové sály jsou propo- jeny i se skladem materiálu.
„S obaly jsme začali v souvislosti
s nákupem tiskového stroje formátu B1. Takže je to tak čtyři roky,“ pokračuje
ve vyprávění Ing. Korejtko. „Ke stroji B1 jsme koupili i příklopový výsekový stroj stejného formátu, ale když nám byl ke stroji B1 nabídnut výhodně i výsekový automat Iberica (B2), vzali jsme ho taky a dobře jsme udělali.“
Na mou otázku, zda je velký rozdíl vyrábět krabičky anebo merkantil,
M. Korejtko říká: „Rozdíl to je – ani ne tak v tisku, jako v materiálu. Když dostanete zakázku na 200 tisíc kusů letáků, reprezentuje to třeba jen jednu paletu papíru. Ale když si u vás někdo objedná 200 tisíc krabiček, je to rázem palet 25. A to znamená, že se vám
po dílně najednou pohybuje 25 palet,
to je náročné na prostor, logistiku, taky neskutečně stoupne produkce odpadu – kam s ním – zkrátka obalařina má svá specifika. K tomu ale musím říci, že jsme za ty čtyři roky, co vyrábíme i obaly, neměli jedinou reklamaci. Ne, že bychom se nedopouštěli chyb. Například se stalo, že při výseku nám vypadl jeden rylovací kanálek, obsluha si toho hned nevšimla a pak jsme museli ten ryl u několika tisíc krabiček dodělávat. Ale upravili jsme si na to jedno šikovné zařízení, kterým se to dá napravit. A samozřejmě si dáváme velký pozor.“
Heidelberg je dobrá volba
„Protože to s obaly myslíme vážně, roz- hodli jsme se koupit novou technologii. Nechtěli jsme něco s vysokou kapacitou, na to nejsme ani stavění z hlediska tisku, spíš jsme chtěli něco univerzálního. Proto padla volba na Heidelberg, který je spo- lehlivý, konfigurace lepičky skládaček,
kterou nám nabídli, nám vyhovuje a je to přitom moderní zařízení. A taky jsme po- třebovali pořádný výsekový stroj, v čemž nám Heidelberg taky vyšel vstříc.“
Ne, že by ve Studiu Press sáhli hned po prvním nabízeném zařízení, byli se podívat u různých dodavatelů
a nechali si i sjet různé vzorky, ale Heidelberg nakonec zvítězil. „Byli jsme se podívat mj. i na Kamu, to je podle mého názoru dobrý stroj, který ovšem umí lepit mnoho různých věcí a mimo jiné i krabičky. Ale my jsme chtěli stroj, který umí lepit především krabičky, a pak případně ještě něco jiného. Našeho roz- hodnutí nelitujeme. Což se bohužel nedá říct u všech strojů, které jsme v minulosti pořídili.“
Technologie od Heidelbergu
Pro upřesnění: Jedná se o zařízení – lepička skládaček Diana Go 85 a dále výsekový automat MK Easymatrix 106 CS. Jako jedni z mála ani na jed- no zařízení nečerpali dotaci z EU. Ne, že by se jim dotace nehodila, ale podle aktuálních pravidel pro posky- tování dotací v ČR na ni Studio Press nemá nárok. Ještě před nákupem se byli podívat jak ve výrobním závo- dě v Novém Meste nad Váhom, tak
TISKÁRNA / REPORTÁŽ
  Žili byli bratři tři...
Bratři si mají pomáhat. A tak, když se jeden z nich, náhodou ten nejmladší, rozhodl podnikat v polygrafii, ti dva starší se rozhodli jej podpořit a šli do toho s ním. Řeč je o tiskárně Studio Press, s. r. o., v Čáslavi. Navštívili ji Jiří Richtr a Eva Skopková.
    14 PACKAGING 4/2021   12   13   14   15   16