Page 17 - Packaging 4/2021
P. 17

TECHNOLOGIE / TIŠTĚNÁ ELEKTRONIKA
     vybrala tištěné displeje Ynvisible Interactive. Řešení umožňuje dete- kovat zkažené potraviny ještě před datem spotřeby uvedeným na etiketě. Ynvisible zajistí také začlenění disple- je do etikety i obalu a přizpůsobení čidla Innoscentie masové tiskové produkci.
„Pro integraci displeje do etikety na obal jsou klíčové tři věci: nízká spotřeba energie umožňující bezdrátové napájení, flexibilita umožňující použití ve tvaru etikety a nízké náklady nutné pro inte- graci do obalu,“ řekl Philip Holgersson, obchodní vývojář Ynvisible.
Evonik a InnovationLab: první tištěné baterie s dobíjením Společnost InnovationLab oznámi-
la letos partnerství se společností Evonik, které umožní výrobu prvních tištěných flexibilních dobíjecích baterií a jejich integraci do tištěných čidel. Řešení kombinuje materiály pro baterie TAeTTOOz od společnosti Evonik a know-how společnosti Inno- vationLab pro tištěnou elektroniku. To umožní vysokorychlostní tisk ten- kých nekovových polovodičových do- bíjecích baterií na pružné podklady, včetně etiket na obaly potravin či pro logistiku. InnovationLab dnes tiskne rychlostí mezi 10 tisíci a jedním milionem senzorů na fólii za minutu, podle aplikace. „Materiál Evonik se během výrobního procesu nenabíjí, proto můžete baterii napájet ihned po tisku, což ušetří náklady,“ řekl Christoph Kai- ser z InnovationLab. Na rozdíl od tra- dičních baterií používá TAeTTOOz místo tekutého elektrolytu redoxní polymery od Evoniku a nemůže tak nikdy vytéci.
CYBER Eau de Parfum (EDP)
s ekologickým tištěným senzorem
i baterií
Německé studio Look Labs uvedlo
na trh CYBER Eau de Parfum (EDP), první unisex vůni s osvětlenou etike- tou, tištěnou elektronikou a zároveň důrazem na udržitelnost. Po stisku senzoru napájení se na etiketě rozsvítí červeně nápis CYBER a začnou blikat symboly recyklace a planety Země. Eti- keta s baterií a senzorem, víčko i vnější obal, jsou plně recyklovatelné, samotná lahvička je znovu naplnitelná. Tiště- ná etiketa je založena na technologii organických, světlo emitujících diod OLED a podle firmy je určena až pro 500 interakcí (stisků senzoru). Italská lahvička je vyrobena z ultralehkého skla inovativní tvářecí technologií.
Ministerstvo zemědělství USA platí projekt tištěné elektroniky na obalech
Od letošního února začal Národní
ústav pro výživu a zemědělství, zříze- ný ministerstvem zemědělství USA, uvolňovat půl milionu USD na projekt „Plně tištěná elektronika a energetic- ká zařízení prostřednictvím nízko- dimenzionálních nanomateriálů pro inteligentní obaly“. Projekt získal
tým Michiganské státní univerzity (MSU). Vede jej Changyong Cao, odborný asistent na Obalové škole MSU a ředitel tamní laboratoře jemné mechaniky a elektroniky. Jádrem pro- jektu budou nanočidla s PE, schopná „vycítit“ hnilobná a další znehod- nocení balených potravin, sledovat jejich teplotu, a zároveň bezdrátově přenášet získaná kvantitativní data
a sdílet je s přepravci a distributory. Inteligentní obaly pomohou zajistit správné skladování a manipulaci
s potravinami při jejich cestě doda- vatelským řetězcem. Ch. Cao zdů- raznil, že tuto technologii lze snadno integrovat do jiných dodavatelských řetězců u produktů, které je třeba balit, zasílat a skladovat se zvláštní péčí, včetně vakcín a lidských orgánů k transplantaci.
Etiketoví vítězové soutěže OE-A
OE-A (Organic and Printed Electro- nics Association) je pracovní skupi- nou v rámci německého odborného svazu VDMA. Ve Frankfurtu nad Mohanem předala 15. dubna ceny
v letošním ročníku soutěže OE-A 2021. Dva z vítězů jednotlivých kate- gorií představili tištěnou elektroniku na chytrých etiketách.
Italská společnost Fleep Tech uspěla s chytrou etiketou pro počítání dávek v inhalátorech. Etiketa na flexibil-
 PACKAGING 4/2021 17


   15   16   17   18   19