Page 21 - Packaging 4/2021
P. 21

DODAVATELÉ / VSTŘIKOVACÍ STROJE
      Odřezky etiket se na stánku ENGEL používají k výrobě kuželových uzávěrů ve formě od společnosti Pöppelmann. Uzávěry GPN 600 ze standardního programu KAPSTO nabízejí ochranu pro různé logistické aplikace.
ENGEL na veletrhu Fakuma 2021: hala A5, stánek 5204
vyrobeny z polypropylenu. Monoma- teriálové obaly lze po skončení jejich životnosti rozdrtit, stejně jako výrob- ní odpad vznikající při výrobě, a zís- kané suroviny lze zpracovat na nové výrobky. Jak to může vypadat v praxi, předvede společnost ENGEL na svém veletržním stánku při zpracování odřezků etiket ve formě regranulátu. Kuželové uzávěry se vyrábějí na stroji ENGEL victory 460/80 v osmidutino- vé formě od společnosti Pöppelmann. Společnost Pöppelmann se sídlem
v Lohne (Fakuma: hala B5, stánek 5107) je stejně jako společnost ENGEL jedním z průkopníků a hybatelů rozvoje oběhového hospodářství
v plastikářském průmyslu. Ochranné prvky produktové řady Pöppelmann KAPSTO se používají mimo jiné v lo- gistice a stavebnictví. Plastový obsah těchto výrobků tvoří ze sta procent recyklovaný materiál.
Recyklace, technologie tenkých stěn, energetická účinnost a informační transparentnost jsou důležitými klíči k úspěchu oběhového hospodářství. To je zřejmé i na stánku společnosti ENGEL.
 absorbuje brzdnou energii pohybů desky a uvolňuje uloženou energii zpět do motoru – například pro opě- tovné zrychlení upínacích desek. Kloubový systém je zapouzdřený, což zajišťuje mimořádně nízkou spotřebu maziva a maximální čistotu. Stroje řady e-speed tak standardně splňují přísné požadavky potravinářského průmyslu.
Inteligentní technologie etiketování
Etikety od společnosti MCC Verstrae- te, které budou na veletrhu Fakuma použity při výrobě kelímků na mar- garín, jsou interaktivní. Jsou zalo- ženy na technologii Digimarc. Kódy Digimarc lze podobně jako QR kódy skenovat pomocí fotoaparátu jakého- koli chytrého telefonu. Jejich výhodou
je, že se neviditelně rozprostírají
po celé ploše etikety. Fotoaparát může snímat libovolný bod. Kódy navíc neruší design obalu.
Interaktivní etikety nabízí přidanou hodnotu od výroby přes obchod až po recyklaci. Spotřebitel se může pří- mo při nákupu informovat o složení
a výrobě výrobku i obalu. Když obal dosáhne konce své životnosti, poskyt- ne prostřednictvím etikety informace o vlastním recyklačním procesu. Pokud jsou obal a etiketa vyrobeny ze stejného materiálu, je interaktivní obal IML plně recyklovatelný.
Od kelímku na margarín
ke kuželovému uzávěru
Kelímky na margarín vyráběné na ve- letrhu Fakuma jsou včetně etikety
 Vstřikovací stroje ENGEL e-speed s hybridní vstřikovací a elektrickou uzavírací jednotkou kombinují velmi krátkou dobu cyklu, maximální přesnost a velmi vysokou rychlost vstřikování při nejvyšší energetické účinnosti. Společnost ENGEL představí na veletrhu Fakuma 2021 stroj e-speed 420 s uzavírací silou 4200 kN.
PACKAGING 4/2021 21
   19   20   21   22   23