Page 9 - Packaging 1/2022
P. 9

DODAVATELÉ / DESIGN
      straně rovnice však musí bezpodmínečně stát výkonný, spolehlivý a stmelený tým, který dokáže nápady, návrhy nebo třeba jenom podněty, zpracovat. A takovým týmem my naštěstí jsme.“
Koření Avokádo byl start do světa obalů
„Dalším důležitým mezníkem v práci byl začátek spolupráce se značkou Avokádo. Dostali jsme se k němu
přes zmíněného Odkolka – tam jsme prokázali, že obaly, případně etikety, umíme a přijmout výzvu na mnohodru- hový obal na koření a kořenicí směsi, nám připadlo lákavé. Představovalo
to ovšem rozšířit svoje znalosti a práci
s hlubotiskem, což bylo zase něco jiného, než jsme dosud dělali. Možná že právě spolupráce s Avokádem znamenala náš opravdový start do světa obalů. Pak přišly další výzvy Bongrain – Saven- cia, francouzský Lactalis, oba výrobci sýrů a mléčných výrobků, k těm jsme
se dostali právě díky naší účasti při spotřebitelských testech. Král sýrů, Pri- bina, Pribináček, Lučina, Sedlčanský, kde se můžu pochlubit i svým osobním kusem práce a kterého jsme na poslední chvíli „vyškrábli“ konkurenci. Za běhu jsme se pak učili kouzlům komunikace se zákazníky a procházeli prvními workshopy, kde byl packaging design médiem sice s tím nejmenším prostorem, ale s velkou šancí toho hodně sdělit.“
Značky nemusejí být jen velké
„A“ Brandy
„V minulosti byla na spadnutí smlouva
s firmou Wyndeham Kestrel Ltd., která zajišťovala tzv. „print management“
pro Tesco ve Velké Británii. Jezdili jsme do Anglie a seznamovali se s prací ostat- ních nám podobných firem, se kterými jsme měli v budoucnu spolupracovat. Krize v roce 2008 však nakonec tento náš plán zhatila. Leccos nám ale tato anabáze přinesla, lecčemus jsme se při- učili, a hlavně jsme se znovu přesvědčili o tom, že náš společný záměr být o krok napřed a neustále na sobě pracovat byl
a je správný. Mluvíme-li o týmu, je třeba říci, že nás je v současné době čtyřicet
s působením projektové manažerky sedící v Tesco Krakow, kde máme na starosti je- jich vlastní privátní značku a to v širším středoevropském kontextu. Jde o velmi dlouhou spolupráci s historií. Designy
se mění v čase s ohledem na potřeby zákazníků a jejich preference. V tomto kontextu se nejedná o velké „A“ Brandy, ale široké portfolio ve všech kategoriích, kde budujete kontinuitu a jste součástí procesu.“
Jedna práce přináší druhou
„Jak již bylo řečeno, i v naší branži jedna práce přináší další. Portfolio se postup- ně rozšiřuje, dokonce se občas stane,
že přijde klient s tím, že nás delší dobu sleduje, líbí se mu naše práce a pozve
nás k jednání o nějakém konkrétním projektu. A když pak tu práci dostaneme, máme radost jednak z té práce samé, ale v neposlední řadě i z toho, že naše snahy někdo sleduje, líbí se mu a na základě toho si nás vybral. Takhle třeba začala naše spolupráce se značkou Bohemia sekt, kde řešíme nejen obalové záležitosti, ale částečně i strategie značek na trhu vzhledem ke konkurenčním produktům. Totéž pak řešíme i se značkou Bohemia chips – nám snad ty Bohemie přiděluje osud, nebo s britskou rodinnou firmou Ahmad, jejíž čaje najdete po celé Evropě, nás nevyjímaje. Přes ně jsme navíc poznali i ruský obalový trh, kde se dife- rencuje levné zboží v jednoduchém obalu a drahé v obalu superluxusním.“
„Zkrátka a dobře,“ říká na závěr Jiří Fiala, „tím že jsme od počátku vítali každý podnět, který by mohl zkvalitnit či rozšířit naši práci, jsme dnes schopni diverzifikovat do jakýchkoli kategorií obalového designu. Díky privátním
i lokálním značkám jsme jako obalová agentura v naší branži velmi slušně orientováni. Chtěli bychom do budoucna stavět na tom, že býváme dnes často
již na samém počátku vývoje produktu a můžeme tak tento proces ovlivňovat
k všeobecnému prospěchu. To je jeden
z našich cílů – napomoci v rámci našich možností tomu, aby značka, kterou pod- porujeme, žila a neustále se rozvíjela.“
PACKAGING 1/2022 9

   7   8   9   10   11