Page 10 - Packaging 1/2022
P. 10

Aby byly výsledky z flexotisku kvalitní, vyžadují kvalitní tisko- vou formu. Není mno- ho společností, které ji mohou nabídnout. A zcela jistě neprohlou- pí ten, který si flexo- štočky objedná u spo- lečnosti D.M.F. Vždyť ta je vyrábí již bezmála 30 let, což vysvětluje mnohé. Rozhovor s Davidem Matouškem, majitelem společnosti, pořídil Jiří Richtr.
ZBrna do Těšan, kde sídlí společnost D.M.F., je to necelých 25 kilometrů na jih. To je informa-
ce pro ty, kteří by se
chtěli jet podívat, jak se vyrábějí kvalitní flexoštočky. Ale
kdo má o ně zájem, nemusí však tuto cestu vážit, vše lze pohodlně vyřídit od pracovního stolu prostřednictvím internetu.
„Na flexotiskovém trhu jsme s našimi štočky od roku 1994,“ začíná odpovídat na mé otázky David Matoušek. „Mám německé školy, učarovala mi polygra-
fie, kterou jsem studoval ve Frankfurtu nad Mohanem. Takže po svém ná-
vratu do vlasti bylo celkem jasné, že
v polygrafii zůstanu a jsem jí věrný dodnes. Od našich začátků flexotisk udělal obrovský skok, zejména pokud jde o kvalitu tisku. V našich začátcích jsme měli v podniku obrovskou reprodukční kameru od německé firmy Klimsch, procházela dvěma místnostmi a vážila
asi půl tuny. Celý postup výroby tiskové formy byl náročný, materiálově i časově, a výsledky se s těmi dnešními nedají srovnat. Technologie se velice rychle měnila, zvláště když nastoupily lasery, dnešní technologie výroby je, od té před 30 lety, zcela někde jinde.“
Co mají v D.M.F. dnes
„Máme u nás také gravuru. To zname- ná, že motivy gravírujeme do elastome- ru, s touto technologií pracujeme u nás již asi 10 let. Dále máme jak klasické CDI, tak technologii výroby od Koda- ku, ta je dnes všudypřítomná, bez ní se nikdo neobejde. To je poněkud odlišná technologie, laminuje se vlastně film na fotopolymerní desku. I když to není dnes nejmodernější výroba, je velice spolehlivá, a co je hlavní, dává kon- stantní výsledky, a to po celém světě. Což se cení a Kodak to ví, takže jeho ceny vypadají podle toho,“ dodává
k této technologii s úsměvem David Matoušek.
Dodací lhůty
Tiskové štočky pro flexotisk dodává společnost D.M.F. svým zákazníkům zpravidla do druhého dne. Záleží pochopitelně i na tom, v jakém stavu jsou podklady pro jejich výrobu, ale podle slov D. Matouška již pominuly doby, kdy bylo třeba do dat zasahovat. Dneska podklady většinou posílají reklamní agentury, které již vědí, jaké potřeby má flexotisk, a tak je možno dodávat štočky ve velice krátkých ter- mínech. David Matoušek je rád tomu, že se ve studiích již takřka nepoužívá Corel, ale jiné modernější softwary. Ne, že by byl program Corel špatný, na domácí grafiku je dostačující, ale na flexo se moc nehodí. Prodloužení dodací lhůty výroby štočků je spíš od- vislé od doby, než někdo u zadavatele schválí nátisk. „My vyrobíme ze štočku standardizovaný nátisk, ten tiskneme
na tiskárně Epson se softwarem G.M.G., pošleme zákazníkovi ke schválení. Tím zákazníkem může být jak tiskárna, která
DODAVATELÉ / TISK
  Flexoštočky bez problémů
aneb D.M.F. jede
    10 PACKAGING 1/2022   8   9   10   11   12