Page 12 - Packaging 1/2022
P. 12

DODAVATELÉ / TISK
     CMYKem. A samozřejmě kombinuje-
me i sleeves při nekonečném potisku
a k tomu pak vyrobíme jiný druh štočků pro dalších třeba pět barev. Štočky typu sleeves jsou pro nekonečný tisk, tedy
kdy není vidět začátek a konec motivu
– tisku a k tomu štočky pro ohraničené motivy,“ objasňuje technologii David Matoušek.
Nejnovějším přírůstek do firmy je plotr firmy Kongsberg. Řežou na něm v D.M.F. štočky, řez je na plotru daleko přesnější než ruční. A pak se na něm vyrábějí i některé krabičky, řeže pě- novka, zkrátka, co je zrovna potřeba. Plotr má výměnné hlavy, umožňující jeho různé použití.
Flexotisk je již velmi rozšířen
Tiskáren, které používají k tisku flexotiskovou technologii, je docela dost, odhadem kolem stovky. Nic- méně, zvláště u tiskáren se stroji
s úzkou dráhou papíru, tedy převáž- ně etiketových tiskáren, mají více strojů (i více než deset), které mají zařazenu i flexotiskovou jednotku. Takže pokud jde o počet strojů, je
to o hodně víc. A pro velkou řadu
z nich právě D.M.F. dodává tiskové formy. Pokud jde o počet tiskáren, jejich počet se mění v řádu jednotek, nicméně, pokud jde o tiskové stroje, tam se počty mění po desítkách.
A také stoupají nákupy nových tech- nologií. Není tajemstvím, že řada tiskáren, do jisté doby výhradně
merkantilních, přechází na potisk obalů, zhusta i jejich kompletní vý- robu. A právě tak papírny, vyrábějící grafické papíry, jdou nyní do vyš- ších plošných hmotností, vhodných pro materiál na výrobu obalů. Spo- lečnosti D.M.F. stoupá počet klientů, ale podle slov D. Matouška jsou to více zákazníci ze zahraničí, pře- devším v sortimentu sleeves, které
v D.M.F. umějí velice rychle a dobře vyrábět. Ale je i velká konkurence ve výrobě štočků – jenže – kde není. Ještě, pokud jde o sleeves, pan Ma- toušek si pochvaluje dobrou spolu- práci s jabloneckou firmou Ligum, vycházejí si vzájemně vstříc, pan Pluhař je dobrý partner.
Pokud jde o výdržnost štočků, vede jednoznačně guma. Lze s ní sjet až šestinásobek toho, co polymerovými štočky. (Pozn. red.: Někteří jazyko- tepci se jistě pozastaví nad slovem guma, neboť guma je česky pryž, ale já bych se alespoň v tomto případě přidržel oné gumy.) A navíc, což je právě v této době zvláště aktuální, guma je k našemu životnímu prostře- dí přátelská, při výrobě tiskové formy z ní není zapotřebí chemie, narozdíl od fotopolymerů.
Budoucnost flexa
Podle mínění Davida Matouška na-
ráží z hlediska kvality tisku flexotisk na svůj strop. Je to obdobné jako u of- setu, který kvalitu tisku může zvýšit jen za enormně vysoké náklady, neúměrné vzestupu kvality. A u flexa je to nyní podobné. Rozlišení je už nyní více než dostatečné, a tak se vý- robci strojů zaměřují spíše na zvýšení produktivity strojů, snížení příprav- ných časů a snazší obsluhu. Nutí je také k tomu i digitalizace tisku, kde se zvětšují formáty, a i rychlost tisku. Tady vidí D. Matoušek větší hrozbu
a jako příklad uvádí digitální sekce u strojů s úzkou dráhou.
D.M.F. a covid
„Zvládáme to dobře, kdo mohl, byl v té době na home office, především grafiko- vé, stroj by si domů nikdo nebral,“ říká pobaveně David Matoušek. „To, že ne- máme v tomto směru problémy, přičítám hlavně tomu, že se chováme odpovědně a také je nás všech 18 plně očkovaných. A věřím, že tomu bude i nadále,“ dopl- ňuje optimisticky.
David Matoušek srší optimismem, a přestože stojí nohama na zemi, vidí budoucnost své firmy, když ne růžovou, tak určitě narůžovělou.
A to u polygrafických podnikatelů není příliš obvyklé. Věřím, že mu to dlouho vydrží.
 12 PACKAGING 1/2022


   10   11   12   13   14