Page 11 - Packaging 1/2022
P. 11

DODAVATELÉ / TISK
    zakázku bude tisknout, případně i klient tiskárny čili objednavatel. A pokud se jedná o nějakou korporátní mezinárod- ní společnost, pak jsou např. jazykové mutace schvalovány v každé zemi zvlášť, a to trvá třeba i tři týdny a samozřejmě pak chtějí mít zhotoveny obaly druhý den po vrácení korektur,“ říká s trochou nadsázky D. Matoušek. „Musím po- chválit našeho Honzu Tihlaříka, kolegu, na kterého je absolutní spoleh a který se u nás stará také o počítačovou sekci. Vy- tvořil program, který nám spoustu práce s daty zautomatizoval a ušetří nám tak mnoho času.“
V zásadě tedy platí, že nátisk
od D.M.F. odchází do 24 hodin a štoč- ky pak za stejnou dobu po odsouhla- sení nátisku. K expedici se používají různé druhy dopravy, jako PPL, DHL, Česká pošta, jak si zákazník přeje. Podle Davida Matouška byly v tomto nejlepší České dráhy Kurýr, kdy jste si mohl vyzvednout zásilku na nádraží třeba ráno v pět hodin. Vlaky dopra- vily zásilku do všech koutů republiky. „Škoda, že tahle služba byla před něko- lika lety zrušena, nám se moc osvědčila, dneska by to mohla být Zásilkovna
číslo dvě, vlak tam jede stejně a mohl by to být pro dráhu další příjem,“ dodává D. Matoušek.
„Z 80 procent děláme štočky pro Českou republiku, následuje Slovensko, Rakous- ko, Polsko, Maďarsko a také Německo, kam jdou hlavně sleevy.“ Překvapivě nejméně exportu je do Rakouska,
i když to je Těšanům nejblíže. David Matoušek má pocit, že Rakousko má
stále vůči nám poněkud přezíravý pohled a bohužel nejen Rakousko.
A říká to z vlastní zkušenosti, protože měl i zahraniční pobočku, kterou na- konec zrušil – pro špatnou pracovní morálku tamních pracovníků.
Každý substrát chce svoje
„Vyrábíme více druhů štočků a také máme na ně více dodavatelů materiálů. Používáme fotopolymery od více výrob- ců, např. Kodak, Mac Dermid, XSYS. Mimo to vyrábíme i gravírované návleky, tedy sleeves. Nicméně každý potiskovaný substrát má své specifické vlastnosti,
a proto volíme vždy nejvhodnější druh štočku a materiál, ze kterého je zhotoven.
Naši zákazníci mají zkušenosti s různý- mi substráty i štočky a požadují od nás právě ten, který jim pro danou zakázku nejlépe vyhovuje. Záleží i na motivu (kresbě), který se tiskne, některý motiv vyžaduje štoček z tvrdšího materiálu, ně- kdy měkčího. Naši dodavatelé dodávají materiál pro štočky v různých tvrdos- tech, a proto je naší snahou – díky naší zkušenosti – doporučit a vyrobit štoček právě takový, který pro danou zakázku podá nejlepší výsledky. Dokonce někdy
i na jedné tiskové formě kombinujeme více druhů štočků, právě podle charakte- ru tištěného motivu. Děje se tak třeba při tisku podkladové bílé, pro ni použijeme štoček z jiného materiálu než pro tisk
     JEDNODUŠŠÍ BALENÍ?
EXISTUJE ZPŮSOB!
Efektivní řešení aplikací lepidla je důležité zejména
v e-commerce. Ukážeme vám ho exkluzivně na virtuální výstavě Robatech Solutions Showcase, která se
koná od 15. do 17. března 2022.
 robatech.com/en/solutions-showcase
 Pro registraci naskenujte QR kód.


   9   10   11   12   13