Page 7 - Packaging 1/2022
P. 7

obchodní značky, se kterými pracujeme,“ vysvětluje Jiří Fiala. „Příprava obalu sice tvoří až 60 procent práce v zada- ném úkolu, obal samotný však vzniká až na úplném konci tohoto procesu.
Na začátku je vždy nějaký důvod, potřeba klienta, a těch může být mnoho. Nejčastěji je to potřeba změny designu, rozšíření řady nebo i navržení a komuni- kace úplně nového produktu“. Typický je třeba příklad Becherovky – v jakémsi ohlédnutí do historie, či návratu
ke kořenům, se lidé ze společnosti Pernod Ricard, tedy majitelé značky Becherovka, rozhodli nechat své zá- kazníky alespoň částečně nahlédnout do tajemné receptury výroby tohoto nápoje. Ze zhruba dvaceti bylin, jejichž extrakt Becherovka obsahuje, jich vybrali pět a ty pak „zveřejnili“ na etiketě. Některé viditelně, jiné se konzumentovi zjeví až při podchlaze- ní – zamrazení tohoto světoznámého likéru. Zákazník je tak vlastně vtažen do příběhu, v tomto případě do pro- cesu výroby Becherovky a stává se
na okamžik jeho součástí.
Nezůstalo jenom u tiskových služeb
„V případě Becherovky byla řeč o typic- kém příkladu,“ dodává náš hostitel.
„Je to proto, že ve většině případů, na kte- rých pracujeme, rozvíjíme nápady a ná- měty samotných klientů, i když mnohé
z nich bych nazval spíše partnery než klienty, protože s nimi spolupracujeme mnoho let. A tak většinou dobře známe jak jejich prostředí, tak i historii a vývoj jejich značky nebo značek a umíme dobře zareagovat i v případě, že se u nich vy- skytne nějaký problém nebo potřeba řešit tu kterou věc akutně. Právě na základě oné dlouhodobé spolupráce totiž známe nejen je, ale do jisté míry i jejich zákaz- níky; naše řešení proto bývají často těmi nejvhodnějšími. Je však třeba vědět, že
se, jak již bylo řečeno, nejedná jen o práci s obalem a na obalu. Jelikož jsou mnozí z našich partnerů výrobci nebo dodava- telé potravinářského zboží, pomáháme jim i s testováním, průzkumy, marke- tingovými studiemi a ostatními nástroji podporujícími prodej jejich sortimentu. Býváme i přímými účastníky takových- to testování, kde se hodnotí třeba nové výrobky, které navazují na stávající sortiment, nebo výrobky zcela nové a ne- obvyklé. Náš návrh, ukazující, jak by mohl být tento produkt zabalen, je pak vlastně součástí takovéhoto testu.“
Výstavnictví? Proč ne?
„V polovině devadesátých let naší společné práce jsme měli hodně klientů
z oblasti informační techniky,“ vysvětlu- je Jiří Fiala. „Role počítačů v práci firem pomalu začala být neodmyslitelná a my
DODAVATELÉ / DESIGN
        PACKAGING 1/2022 7

   5   6   7   8   9