Page 6 - Packaging 1/2022
P. 6

DODAVATELÉ / DESIGN
   Portfolio plné známých značek, spolupráce s pri- vátními i nadnárodními společnostmi z celé Evro- py a jméno, které je v obalovém světě známé, to je jistě báječná věc. Jak se ale k takovému obalovému výsluní dopracovat? Pílí a vytrvalostí? Samozřejmě. Jasnými vizemi a smělými plány do budoucna? Po- chopitelně. Ale to stále není všechno, dva pánové, kterým se to opravdu podařilo, se jmenují Jiří Fiala a Dušan Šebek. Jiří Richtr a Petr Novotný strávili příjemné dopoledne s prvním z nich.
 N áplní práce naší společnosti není ani
zdaleka jenom práce s designem,“ říká Jiří Fiala, spolumajitel a jeden z ředitelů
společnosti Fiala & Šebek. „Obsahuje celý komplex úkolů, které pak společně pomáhají našemu klientovi vytvořit komunikačně funkční, uživatelsky pří- jemný a neotřelý obal.“
Od inzerce k tiskovým službám
a marketingu
„Počátky společnosti Fiala & Šebek je třeba hledat v devadesátých letech minulého století ve firmě Mediatel, konkrétně ve vy- davatelství Zlatých stránek,“ vysvětluje Jiří Fiala. „Tam pracoval Dušan Šebek jako zástupce vedoucího grafického oddělení, zatímco já jsem byl zaměstnán ve vyda- vatelství Hospodářských novin a časopisu Ekonom. Zlaté stránky tehdy prožívaly boom a bylo třeba nových lidí, zvláště
takových, kteří o dané problematice něco vědí. Dostal jsem tedy velmi brzo od Du- šana, svého souseda a kamaráda ze školy, nabídku, kterou, jak se říká, nelze odmít- nout. Zakrátko byl D. Šebek vedoucím, já jeho zástupcem. My dva, čtyřicet grafiků
u čtyřiceti počítačů a klientela od malých soukromníků až po giganty jako Telecom nebo Komerční banka. Začali jsme pomalu přicházet na to, jak s takovými zákazníky pracovat, jaké informace potřebují a jak jim je včas a v dostatečné míře dodat. Dalším logickým krokem proto bylo zkusit, zda by- chom to dokázali i samostatně, a ukázalo se, že ano. Nadšení, entuziasmus, odvaha a hodně, hodně riskování, to byl skutečný začátek společnosti Fiala & Šebek, sídlící tehdy v pronajatých prostorách Zeměděl- ského muzea na Letné.“
Dobré nápady podporují dobré jméno
„Nejpříhodnějším pojmenováním většiny našich snah je asi pomoc či podpora pro
 6 PACKAGING 1/2022
Fiala & Šebek v prostředí evropského obalového designu

   4   5   6   7   8