Page 4 - Packaging 1/2022
P. 4

ÚVODNÍK
     Zelení
řádí na Zemi
Kdysi jsme měli jako povinnou četbu knížku „Rudá záře nad Kladnem“, autorem byl náš
druhý dělnický president Antonín Zá- potocký. My jsme ji překřtili na „Rudí řádí na Kladně“ (vedle toho byla ještě Ostrovského kniha „Jak se kazila (kalila) ocel“ a píseň „Hydrocentrála“ – Internacionála). Kniha „Rudá záře nad Kladnem“ byla o tom, jak buržoa- zie ožebračuje (odírá) proletariát – to na vysvětlenou pro mladší ročníky. Dnes bychom v rámci propagace Green Dealu mohli napsat knihu „Ze- lená záře nad Zemí“ a parafrázovat na „Zelení řádí na Zemi“.
Právě jsem dostal od svého dodava- tele energií dopis, kde se mi omlou- vá, že zdražuje. Že prý jinak nemůže. Povolenky jsou drahé, cena na burze s energiemi stoupá. Podobné dopisy jsme dostali všichni od různých dodavatelů energií, surovin, vý- robků, služeb. Logicky: pro jakou výrobu dnes není potřeba energie? Když se zdražují vstupy, zdražují se
i výstupy. Už se nechaly slyšet mj.
i pohřební služby: od Nového roku zdražily o několik tisícovek. Podraži- ly i smuteční věnce a kvůli nedostat- ku kvalitního dřeva na trhu zdraží
i rakve.
Zvyšování penzí a přídavků, které jsou především mladé generaci trnem v oku, to nezachrání, ceny rostou rychleji. Pod zdražováním je také zčásti podepsán covid, ale jen z části, ale covid snese všechno, že (právě jako papír). O čem se oficiálně nemlu-
ví, je Green Deal. Je nám diktováno
(a schváleno i našimi zástupci v Bru- selu), jakou energii ano, jakou ne, ať to stojí, co to stojí. Oxid uhličitý je prevít a je třeba s ním zatočit. Nejprve vyhu- bíme člověka, pak dobytek, pak ostat- ní producenty oxidu (tedy rostlinstvo) a pak nastane ten pravý ráj na Zemi. Škoda, že se toho nedočkám.
Ale teď vážně. Mezi největší sopečné výbuchy ve dvacátém století údajně patří výbuchy sopek Svatá Hele-
na (1980) a Pinatubo (1991). Kolik toho do ovzduší vychrlila Pinatubo nevím, ale ví se (internet to ví), že Svatá Helena uvolnila mnohonásobně větší množství skleníkových plynů než vyprodukovalo lidstvo svojí činností za celou dobu své existence! Ano, lidská činnost oxid skutečně vytváří v nemalém množství, v atmo- sféře je kolem 385 ppm (0,0385 %).
A my kvůli třem setinám procenta (sic) v atmosféře budujeme větrné
a solární elektrárny, pěstujeme řepku, prosazujeme elektromobilitu a další rádoby bohulibé projekty – a to všech- no dotujeme ze státních rozpočtů, tedy polopatě řečeno, z daní od daňo- vých poplatníků. A všichni děláme, že to nevíme a nadáváme na všechny ty „nenajedené“ dodavatele energií, kteří za to přece můžou! Ne ne, chovají se tržně, přizpůsobují se. Nakupují dráž, prodávají dráž. A po nich všichni ostatní. Kdo tomu učiní přítrž? Zatím nikdo, stále je ještě kde brát. A až ne- bude? Jak říkám, doufám, že se toho nedožiju.
Redakce
VYDAVATEL, REDAKCE A INZERCE:
Richtr & Co., spol. s r. o. Lipanská 873/4, 130 00 Praha 3 tel.: 602 693 666, 602 322 224 e-mail: info@packaging-cz.cz www.packaging-cz.cz
REDAKČNÍ TÝM:
Eva Skopková, jednatelka Jiří Richtr, šéfredaktor Ing. Olga Frídlová
kpt. Petr Novotný
Ing. Anna Šírová
DALŠÍ AUTOŘI VYDÁNÍ:
Ing. Radim Adam, CSc. Miroslav Dočkal Vladimír Lukeš
Ing. Šárka Pěkná
Ing. Jana Žižková
ZLOM:
Jiří Nevěřil – Artini
Obřanská 60, 614 00 Brno
e-mail: grafika@artini.cz; tel.: 608 713 035
TISK:
UNIPRESS, spol. s r. o. Svobodova 1431, 511 01 Turnov tel.: +420 481 319 439
e-mail: tiskarna@unipress.cz www.unipress.cz
MEZINÁRODNÍ REDAKCE
A VYDAVATELSTVÍ:
X-Media, Verlags- und Redaktionszentrale A-4893 Zell am Moos, Oberschwand 15 tel.: +43 6234/7161
mob.: +43 699/11655760
fax: +43 6234/7162
e-mail: office@x-media.at www.x-media.at
EMGroup GmbH
Rotenmühlgasse 11/10, A-1120 Wien tel.: +43 1 983 06 40 ext. 34
fax: +43 1 983 06 40 ext. 18
e-mail: office@printernet.at www.europeanmediagroup.pl
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p.
ISSN 1211-9202
Evidováno MK ČR jako periodický tisk, evidenční číslo MK ČR E 15117
 4 PACKAGING 1/2022
Váš Jiří Richtr


   2   3   4   5   6