Page 50 - Packaging 1/2022
P. 50

SOUTĚŽ / OBALY
  Model Young Package jitří smysly a aktivuje chuťové pohárky
Po roční pauze opět odstartoval dlouho očekávaný 26. ročník soutěže v obalovém designu Model Young Package. Tématem tohoto roku je Food is... aneb co pro vás znamená jídlo?
 Může obal povznést jídlo do jiných výšin, aby se stalo díky tomu ještě větším zážitkem? Vyzýváme de-
signery z celého světa, aby vytvořili obal, který je ekologický, nápaditý
a zároveň přispívá ke zvýšení kvality života.
Soutěž Model Young Package, kterou organizuje Czechdesign pro společ- nost Model Group je největší svého druhu na světě a dává účastníkům jedinečnou možnost porovnat své návrhy v mezinárodní konkurenci. Na výherce čekají ceny v celkové hod- notě 7 300 €.
Jídlo je...
Tento rok může téma oslovit dooprav- dy každého. Jídlo bylo odnepaměti jednou ze základních a univerzálních lidských potřeb. Avšak dávno nejde jen o zahnání hladu.
Jídlo je rituál, umění, inspirace. Jídlo je požitek, relax, zdraví, radost, vášeň, láska, závislost.
Jídlo je zkrátka naší každodenní sou- částí a správně navržený obal může zážitek z něho ještě umocnit.
Obaly dnes již neslouží jen jako ochrana určitého předmětu, ale často vyprávějí příběh, který dokáže zaujmout a vyvolat v lidech zájem
a emoce. Může to být příběh kvality, původu, organického nebo farmářské- ho pěstování či příběh přípravy.
Obal dokáže vyzdvihnout jídlo
na úroveň dárku, dokáže pobavit, překvapit, vyvolat v nás radost, vytrhnout nás ze stereotypu a vrá-
tit do přítomnosti. Stejně jako jídlo, které obal ukrývá, musí obal splňovat ty nejpřísnější podmínky na kva-
litu, šetrnost k planetě a zároveň praktičnost. Dokážete takový obal navrhnout?
Podmínky účasti
Mezinárodní soutěž Model Young Package má dvě kategorie.
Do kategorie High Schools se mohou přihlásit studenti středních a vyšších odborných škol.
Druhá kategorie – Unlimited – je pro studenty vysokých škol a designéry bez omezení věku.
Soutěžící se registrují pomocí on-line registračního formuláře na stránkách https://bit.ly/myp-2022 a poté zasílají své práce poštou na adresu organizá- tora Czechdesign.
Termín pro zaslání prací je 11. května 2022.
Ceny
Pro soutěžící jsou připraveny odmě- ny v celkové hodnotě 7 300 € a pro jednoho i skvělá příležitost v podobě třítýdenní honorované stáže v Ino- vačním centru firmy Model Group.
Kategorie Unlimited – univerzity & designéři
1. místo 2 500 €
2. místo 1 200 €
3. místo 1 000 €
Kategorie High Schools – střední školy a vyšší odborné školy
1. místo 1 500 €
2. místo 600 €
3. místo: 500 €
Dále budou uděleny zvláštní ceny:
Cena Inovačního centra Model Group Cena Czechdesignu
Cena předsedy poroty
       50 PACKAGING 1/2022






























































   48   49   50   51   52