Page 49 - Packaging 1/2022
P. 49

klovaných surových materiálů pro výro- bu vlnité lepenky na 300 000 t/r. Souběž- ně Voith zmodernizuje přípravu vlákniny z použitých materiálů (OCC). Na projekt je alokováno 75 mil. €. Hlavním odbytištěm zůstane Polsko. B. Schumacher: „Původně jsme plánovali zdvojnásobení výroby na léta 2023/24, ale urychlili jsme to o rok. Do- prava tamějších surových papírů k dalšímu zpracování do Německa nedává ekonomický ani ekologický smysl, vyměňujeme je tedy
s německými papírníky: Oni zásobují naše závody na vlnitou lepenku v Německu a my jejich zákazníky v Polsku.“
• Modernizace zahrnuje také několik ultramoderních energetických parků
v Polsku a Německu, tvořených větrný- mi a solárními farmami, jež v blízkém horizontu nabídnou 10 MW a středně- době až 40 MW.
Pro-Gest
• Italská integrovaná skupina Pro-Gest v lednu 2022 uvede do provozu nový závod na výrobu vlnité lepenky a obalů Ondulati Maranello. Areál o ploše
100 000 m2 bude mít jeden zvlňovací stroj s výrobní kapacitou 250 mil. m2
a sedm obalových linek s kapacitou zpracování 200 mil. m2. Místní 3,5MW fotovoltaická elektrárna jej učiní energe- ticky soběstačným. Počet zaměstnanců z počáteční stovky může v dalších letech stoupnout na 150. Poloha byla zvolena
v zájmu synergie 10 km od mantov-
ské papírny Pro-Gest, jež zahájila
provoz v prosinci 2020 a má kapacitu
až 405 000 t/r materiálů na vlnitou lepenku. Nový závod částečně nahrazuje 90 km vzdálenou továrnu na krabice
z vlnité lepenky v Maranellu, kterou Pro-Gest nedávno prodal a odkud nyní stěhuje stroje do nových prostor.
Nikol Pak
• Ruský Nikol Pak dokončil první fázi in- vestičního projektu na modernizaci vý- roby papíru v Angren Packu, největším
výrobci papíru a lepenek v Uzbekistánu, za odhadovaných 42 mil. $. Během tří
a půl roku obnovil výrobu, restauroval
a rekonstruoval 60 000 m2 staveb, kon- strukce a vybavení, zajistil zásobování plynem, elektřinou a vodou, instaloval moderní úpravnu odpadních vod apod. Sergej Kolesnikov, spolumajitel Nikol Pak: „V červnu 2018 jsme koupili kontrolní, 53% podíl v Angren Packu (v říjnu 2021
jej zvýšili na 99,9 %). Tehdy výroba stála, probíhala likvidace podniku, část majetku byla obstavena, další už prodána, začala demontáž budov.“ Podle něj má Uzbekis- tán velký potenciál pro rozvoj papíren- ského průmyslu, protože se otevírají vývozní příležitosti na asijském trhu. Díky modernizaci a spuštění nového vybavení se výroba flutingu a lineru zvedla o 60% na 80 000 t/r, jež se momentálně vyvážejí do Kazachstánu, Pákistánu, Kyrgyzstánu a Ázerbájdžánu. Nyní je v plánu zvýšení produkce papírů na 150 000 t/r během pěti let, jakož
i rozšíření výroby obalů z vlnité lepenky až desetkrát na 150 mil. m2.
Norske Skog
• Závod Norske Skog Skogn (jediný výrobce novinového papíru v Norsku) vstupuje na trh s obalovými materiály
a začíná dodávat tzv. interliner čili liner vkládaný mezi vlnu v pěti- a vícevrstvé lepence. Je určený pro vlnitou lepenku vyráběnou a používanou v Asii. Havard Busklein, vedoucí výroby, papírna Skogn: „S nápadem na alternativní produkt pro nás přišel obchodní ředitel pro surové materi-
ály z Norske Skog Bruck. Projekt dostal aktivní podporu vedení.“ Testovací provoz na druhé výrobní lince ve Skognu začal
v březnu 2021, na základě zpětné vazby byl papír vylepšován a prováděly se další zkoušky vlastností. Havar Fjerdingen, vedoucí technických služeb zákazníkům, Skogn: „Další dodávka se odehrála v říjnu. Skogn vyrobil 1 000 t interlineru a dodal ho stávajícím a několika novým asijským klien-
tům. V plánu je další vývoj a zvýšení objemů v roce 2022, získání zkušeností ke zlepšení kvality a usnadnění souběhu výroby s výro- bou novinového papíru.“
Metsä Board
• Ve finské papírně Kyro, kde se vyrábí jakostní natíraná skládačková lepenka a disperzně natíraná zábranová lepenka s kapacitou 190 000 t/r, zahajuje v do- končovací části linky provoz pokročilé vybavení v hodnotě 20 mil. €. Během každoroční přestávky na údržbu v říjnu 2021 byl instalován nový moderní naví- ječ a převíječ a podstatně modernizován systém pro manipulaci s poškozeným pásem. Petri Huiko, ředitel papírny: „Postará se o konzistentní kvalitu kotoučů a zlepší jejich strojovou zpracovatelnost
u odběratelů. Automatizace navíc zvýší úroveň bezpečnosti práce a omezí fyzickou námahu.“
Billerud Korsnäs
• Švédská lesnická skupina Billerud Korsnäs našla v říjnu 2021 kupce pro svou britskou papírnu Beetham – a to britskou investiční skupinu Inspirit (ta ji přejmenovala na Pelta Medical Papers). Cena cca 3 mil. € odpovídá hodnotě vlastního kapitálu a znamená kapitálo- vou ztrátu kolem 12 mil. € s negativním vlivem na výsledky Billerudu za IV. Q 2021. Billerud papírnu získal v roce 2004. Má 140 zaměstnanců a kapaci-
tu 45 000 t/r neběleného sulfátového papíru pro balení lékařského vybave- ní, potravin a na průmyslové využití.
V roce 2020 vygenerovala čisté tržby asi 47 mil. € a provozní zisk kolem
1,3 mil. €. Christoph Michalski, předse- da a CEO, Billerud Korsnäs: „Strategický význam Beethamu pro zbytek skupiny se zmenšil kvůli investici do výroby jedno- stranně hladkých (MG) papírů ve švédské lokalitě Skärblacka před několika lety.
Ve skupině Inspirit získává majitele se zá- měrem a zdroji na další rozvoj podnikání.“
DODAVATELÉ / PAPÍRNY
      Metsä Board
PACKAGING 1/2022 49

   47   48   49   50   51