Page 51 - Packaging 1/2022
P. 51

SOUTĚŽ / OBALY
  
 
  
  
  
  
   
   
 
   
   
    
     
    
    
      
 Porota, jejímž předsedou je přední čes- ký obalový designér Jan Činčera, bude hodnotit reálné návrhy. Výsledky budou vyhlášeny v září 2022 v Praze a nejlepší práce budou vystaveny.
O soutěži Model Young Package
Soutěž Model Young Package ne- mohla založit povolanější společnost než právě Model Group. Ta patří
k největším evropským výrobcům obalů vůbec a provozuje také několik inovačních center, kde pod rukama designérů vznikají nové návrhy. Díky její iniciativě funguje soutěž od roku 1996 dodnes. Organizátorem soutěže je pro firmu Model Group od roku
2009 nezávislá odborná organizace Czechdesign.
Více informací a kompletní pravi- dla jsou k nalezení na https://bit.ly/ myp-2022
Kontakty
Koordinátor soutěže je Czechdesign e-mail: myp@modelgroup.com Adresa:
CZECHDESIGN.CZ
Vojtěšská 3, 110 00 Praha 1 www.czechdesign.cz
Nikola Tarantíková, projektová mana- žerka Model Young Package Vyhlašovatel soutěže je Model Group, www.modelgroup.com
 


   49   50   51   52   53