Page 48 - Packaging 1/2022
P. 48

DODAVATELÉ / PAPÍRNY
  Rušný rok papírenského průmyslu (4. díl)
Papírny prožívají své turbulence již delší čas. Ale tato současná, řekněme, podivná doba, s nimi pořádně zahýbala a pohyb jistě není u konce. Některé vítězí, jiné prohrávají. Když nelze konkurenci porazit, tak ji lze např. koupit. Anebo se spojit. A o tom to je. Další díl připravila a přeložila ze zahraničních materiálů opět Olga Frídlová.
   Ilim
• V roce 2022 ruská papírenská skupi-
na Ilim zahájí provoz nového zařízení na výrobu obalů v Usť-Ilimsku (v Irkut- ské oblasti) v hodnotě 1 mld. $, součástí bude výstavba nové papírny na sul- fátový krycí karton (KLB) s kapacitou 600 000 t/r, určený k vývozu na rostoucí asijské trhy, především do Číny. Vzniká tam 850 pracovních míst. Po jeho dokon- čení se Ilim stane jedním z největších výrobců nebělených balicích materiálů
s celkovou produkcí lepenky 1,5 mil. t/r a agregovanou výrobou (vláknina, obalové materiály) přes 4,5 mil. t/r. V I. Q 2021 byla zahájena výstavba čistírny odpadních vod a instalace vybavení pro dřevosklad, vakuové odparky, regene- račního kotle ad. V dubnu 2021 začala instalace hlavního vybavení, především papírenského stroje od Voithu se šířkou přesahující 9 m. Zahájení zkušebního provozu se plánuje na III. Q 2022. Sou- částí je několik digitálních projektů: digi- tální dvojče provozu a zařízení a centra- lizovaná řídicí místnost. Zároveň bude
v roce 2022 v Irkutské oblasti vysazena školka s 10 mil. borovic a smrků.
• Ilim zmodernizuje a přestaví PM5
v Korjažmě (v Archangelské oblasti), který nyní vyrábí bílé papíry, na nebě- lený sulfátový balicí papír značek Ilim Lite a Shopper v základních plošných hmotnostech 40–80 g/m2 pro vyu-
žití v maloobchodu a potravinářství na domácím, asijském a evropském trhu. Během roku 2021 zkoušel nové druhy, projekt bude dokončen na konci roku 2022 a v roce 2023 bude vyrábět 70 000 t/r. Ksenia Sosninová, CEO, Ilim: „Vyslyšeli jsme přání našich zákaz- níků vyrábět více druhů neběleného bali- cího papíru z primárního vlákna.“ Kraft z Korjažmy je certifikován FSC a PEFC a pro potravinářství, včetně osvěd- čení Isega. Za posledních 10 let Ilim
v Korjažmě vydal kolem 12 mld. rublů (= 3,5 mld. Kč) za zavedení nejlepší dostupné techniky (BAT) a ekologické iniciativy ke splnění mezinárodních ekologických norem: výstavbu nové odpařovací stanice a modernizaci biologické úpravny odpadních vod, vybavení vápenek, regenerační kotle ad. Do roku 2026 vynaloží dalších 4,2 mld. rublů např. na dokončení nové čistírny/sekárny dřeva, pro podstatné omezení spotřeby vody ad.
• V roce 2020 došlo k výrazné moder- nizaci závodu v Bratsku (v Irkutské oblasti): výstavbě nové čistírny/sekárny dřeva, vakuové odpařovací stanice, dále pokračovala výstavba a výměna vyba- vení pro úpravu spalin ve vápenkách. Přestavbou linky na KLB bylo dosaženo zvýšení produkce o 50 % na 300 000 t/r.
Schumacher Packaging
• Německá skupina Schumacher Pac- kaging hodlá od nynějška do roku 2025 investovat kolem 700 mil. € (z toho 300 mil. v Německu) do své budoucnosti: 300 mil. do vytvoření nových a 400 mil. do rozšíření stávajících závodů na vlni- tou lepenku a papíren, jakož i do trvale udržitelných technologií. Vznikne tím asi 500 nových pracovních míst (více než polovina v Německu) a skupina očekává zvýšení tržeb z 800 mil. v roce 2021 na 1,3 mld. v roce 2025. Např. závod na vlnitou lepenku v Grevenu po- blíž letiště Münster-Osnabrück se stane megazařízením nové generace dřív, než se plánovalo. V letech 2021/22 zde vyna- loží kolem 70 mil. a vytvoří 200 nových míst. Do roku 2022 bude závod jedním z největších na světě s roční kapacitou 600 mil. m2. Dojde k rozšíření výrobní plochy o více než 20 000 m2 se dvěma zvlňovacími linkami BHS Corrugated.
V červnu 2021 bylo uvedeno do provozu 7 000 m2 a dalších 14 000 m2 by mělo být dokončeno v únoru 2022. Björn Schumacher, CEO: „Potřebný prostor
v AirportParku FMO jsme získali před lety. Jsme integrovanou společností, to znamená, že si většinu surovin vyrábíme sami.“
• Voith pro Schumacher přestaví a zmo- dernizuje PM2 v Myszkówě, převzatém v roce 2016. Měl by se rozjet po krátké přestávce v polovině roku 2023, kdy zdvojnásobí svou kapacitu tenkých recy-
 Ilim
48 PACKAGING 1/2022   46   47   48   49   50