Page 18 - Packaging 1/2022
P. 18

DODAVATELÉ / OBALY
  Sirane Group
v České republice
V Hranicích na Moravě brzy vyroste nový závod vyrábějící obaly. Jeho „matkou“ je britská společnost Sirane Group. Co všechno tato skupina, která má pobočky po celém světě, vyrábí a nabízí se zajímal Jiří Richtr a neváhal položit několik otázek Michalu Šedkovi, generálnímu řediteli závodu u nás.
 Zatímco většina spo- lečností prostě vyrábí
a dodává řadu produktů na trh, Sirane Group vychází v první řadě
z požadavků a potřeb
svých klientů.
Sirane Group zabývající se vývojem produktů a procesů má čtyři hlavní divize, a to:
• balenípotravin,
• zdravotnictví,
• zahradnickéobaly,
• specializovanéobaly.
Působí především ve třech specializo- vaných oblastech:
• absorpčnímateriály,
• tašky,sáčkyafólie,
• deskovévýrobky.
Sídlo společnosti Sirane je v Telfordu,
v hrabství Shropshire ve Velké Británii. Společnost byla založena v roce 2003
s prostým cílem – dosáhnout rychlejší tempo inovací a zvýšit úroveň služeb obalovému průmyslu. Spoluzakladatel společnosti, Simon Balderson, je dodnes jejím jednatelem. Sirane má nyní výrobní závody ve Velké Británii, a to ve třech závodech: dva jsou právě v Tel- fordu a jeden ve Stroudu, v hrabství Gloucestershire. Další pak jsou v České republice, Mexiku a Rusku, zastoupení, tedy kanceláře, pak ve Velké Británii, Austrálii, České republice, Mexiku, Rusku a Jižní Africe.
Základní dovednosti společnosti Sira- ne Group jsou založeny na znalostech materiálů, designu a na procesním inženýrství, což jim dává schopnost vyvíjet nejen nové a lepší produkty, ale v případě potřeby i nové výrobní technologie pro výrobu těchto pro- duktů. A to vše v tempu nevídaném.
Jádrem vývoje Sirane je tým vědců
a inženýrů. Společnost vyniká přede- vším v oblastech výroby absorpčních podložek, obalových materiálů pro pečení v troubách klasických i mikro- vlnných, sáčků a dalších.
Produkty Sirane Group procházejí testováním a jsou certifikovány, aby se zákazníkům dostaly do rukou ty nejlepší produkty, a co je nejdůležitěj- ší, i nejbezpečnější na trhu.
S více než 100 lety komplexních znalostí v tomto odvětví Sirane Group může ujistit, že má pro všechny poža- davky zákazníků ta nejlepší řešení. Sirane vyrábí většinu obalů a dalších produktů (včetně specializovaných absorbentů, desek, pečicích fólií
a ochranných materiálů pro řadu potravinářských, lékařských, průmy- slových a zahradnických aplikací) jako obaly biologicky rozložitelné
a biokompostovatelné.
Klíčové produkty
Absorpční obaly
Sortiment Sirane zahrnuje absorpční
„Společnost naslouchá potřebám svých zákazníků a pracuje co nejrychleji na vytváření a vývoji inovativních řešení efektivním
a nákladově zajímavým způsobem.“
podložky pod maso, ovoce i ryby, a to podložky vyrobené na zakázku přes- ně podle požadavků klienta. Nabízí také absorpční podložky do lékař- ského a laboratorního sektoru. To vše v široké škále velikostí a absorbancí. Specializace zahrnují pečicí pod- ložky, podložky absorbující zápach, antibakteriální podložky a etylenové absorpční podložky. Tyto podložky se používají na podnosech s masem, ovocem a mořskými plody, kde po- máhají jak trvanlivosti, tak zlepšení vzhledu dané potraviny.
Recyklovatelné papírové sáčky
– Earthcarrier
Earthcarrier je udržitelná papírová alternativa k nákupní tašce, kterou lze dodat s vysoce kvalitní tištěnou grafikou. Sáčky se skládaným dnem mohou být dodány buď s vinutým papírovým uchem, nebo bez něj. Takovéto sáčky jsou opakovaně po- užitelné, a když dosáhnou konce své životnosti, mohou být recyklovány spolu s ostatními papírovými mate- riály. S kvalitním potiskem nabízejí
     18 PACKAGING 1/2022


   16   17   18   19   20