Page 20 - Packaging 1/2022
P. 20

DODAVATELÉ / OBALY
      teď, že jsem zvolil správnou strategii
a veškerá moje práce nese ovoce v podobě zvyšování kvalifikace a profesionality mých kolegů.
Jako jeden z nástrojů například použí- vám tzv. „Týden ve výrobě“, což v podsta- tě znamená, že i manažeři nebo vedoucí stráví na výrobní lince jeden týden,
aby si osahali, co obnáší vyrábět naše produkty, a jaké specifika má ten či onen výrobek z pohledu výroby. Ano, i já sám půjdu na týden takzvaně do „montérek“. Pod mým vedením není nikdo více či méně důležitý. Každý má ve firmě svou úlohu, kterou je třeba plnit na 100 %.“
S jakými produkty začínáte
s distribucí u nás?
„Hlavním cílem společnosti Sirane (čti Sajrejn) je nabízet plně kompostovatelné nebo recyklovatelné obaly pro veškerá odvětví průmyslu a služeb. Naším hlav- ním cílem je pomoci životnímu prostředí od zátěže plastových obalů a dalších neekologických produktů. Například naše produkty z řady Resolve můžete
s klidným svědomím vyhodit do kon- tejneru pro BIO odpad. Jsou vyrobeny z přírodních materiálů a vyvinuty pro kompostování v běžném režimu. Nově vyvíjíme například kompostovatel- nou stretchovou fólii, která může být opravdovou revolucí v průmyslu a také transportu, kde se této fólie na celém
světě používají každý den tisíce tun! Navíc třeba i běžné etikety, které známe z různých obalů, jsme schopni vyrobit bez jakéhokoliv toxického nebo plastové- ho materiálu, a to včetně lepidla. Navíc
i naše tiskárna nabízí velmi vysokou kvalitu tisku při použití pouze vodou ředitelných barev bez toxických prvků. Chceme pomoci v boji proti nesmyslnému ničení životního prostředí.
Nejen pro český, ale pro celý evropský
a skandinávský trh jsme připraveni do- dávat celou škálu výrobků Sirane Group jako hlavní distributor. Nejsme klasický „katalogový“ výrobce, ale chceme naším zákazníkům nabízet řešení na míru. Pro- dukty nabízíme z odvětví gastro, agro, health care, transport/aircrafts a další.“
S jakou výrobou se u nás
(v Hranicích na Moravě) počítá
a od kdy?
„V Hranicích na Moravě začínáme s vý- robou absorpčních podložek pod maso, ovoce, zeleninu a další produkty. Začátek výroby je plánován na konec února 2022. Nicméně již nyní jsme připraveni dodávat našim zákazníkům všechny produkty jako hlavní distributor.“
Jistě budete chtít i exportovat. Kam?
„Jak již vyplývá z názvu „Sirane Central & Eastern Europe, s. r. o.“ jsme zaměřeni na centrální a východní Evropu. To byla hlavní myšlenka a důvod založení Sirane CEE. Já jsem, jako generální ředitel společ- nosti, k tomu přidal i skandinávské země, kde očekávám také velký potenciál tamní- ho trhu. Nakolik je moje rozhodnutí správ- né, ukáže čas, ale z mého pohledu je velice důležité obsáhnout i toto teritorium.“
Kde všude působí Sirane Group
a kde má své závody?
„Sirane Group působí v Anglii, kde
je hlavní závod a vedení společnosti. Výrobní závody máme tedy v České republice, v Mexiku, Rusku, Jižní Africe a Austrálii. Dále máme obchodní zastou- pení v Dubaji, Francii a smluvní dealery máme i v dalších zemích. Nově se buduje výrobní závod v USA.“
Vyrábí Sirane Group ekologické náhrady za neekologické obaly? „ANO a ještě jednou ANO! Jak jsem již řekl v předešlých odpovědích. Jsme firma, která si jako hlavní úlohu stanovila nahradit plastové obaly za kompostova- telné a ekologicky recyklovatelné obaly. Stojíme před nelehkou úlohou, ale pevně věřím, že já i můj tým stojíme na prahu nové éry balení napříč celým spektrem průmyslu a logistiky.“
  20 PACKAGING 1/2022


   18   19   20   21   22