Page 22 - Packaging 1/2022
P. 22

Materiál z pivních PETek tak lze recyk- lovat například pro výrobu koberců, ale nelze z nich znovu vyrobit lahve nové.
Proto od nich Prazdroj definitivně upustil. „Rozhodnutí skončit s PET lahve- mi souvisí s dlouhodobou snahou minima- lizovat dopad našeho podnikání na životní prostředí. Naším cílem je maximální cirkularita obalů, to znamená využívat
je opakovaně, nebo je vyrobit z použitého obalu, tedy z recyklátu,“ říká ředitel-
ka firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje Pavlína Kalou- sová. Pivní PET lahve ale nelze znovu využít na výrobu nových pivních lahví. Hlavní překážku představuje vnitřní ochranná membrána, která je nezbytná pro zachování kvality piva.
S ukončením plnění piva do PET lahví začal pivovar před dvěma lety, kdy ten- to obal přestal používat nejprve u piv Gambrinus, Radegast a Klasik. Nyní se k němu přidaly další značky – Kozel
a Primus. Prazdroj tak nabízí svá piva
už jen ve skleněných lahvích, sudech, tancích nebo plechovkách. „Ukončením stáčení piva do plastových obalů ušetříme ročně přes 1 300 tun plastu,“ vysvětluje Pavlína Kalousová.
Podle dat Prazdroje tento přístup pre- ferují i spotřebitelé, zhruba dvě třetiny z nich přešly od nákupu piva v PET lahvích ke skleněným vratným lahvím, třetina lidí pak místo PETek nakupuje plechovky. I u nich usiluje pivovar o co největší snížení ekologické stopy a stal se proto členem Iniciativy pro zálo- hování. „Obrovskou výhodou hliníku je skutečnost, že jej lze recyklovat v podstatě do nekonečna, přičemž kvalita materiálu zůstává stejná. V případě zavedení zálo- hového systému tak prakticky ze starých plechovek bude možné téměř beze zbytku vyrábět nové plechovky,“ uvádí Pavlína Kalousová. Plechovky z recyklátu mají navíc až o 80 procent nižší uhlíkovou stopu a spotřebuje se na ně jen 5 pro- cent energie ve srovnání s plechovkami z hliníku, který se musí nově vytěžit. „Dlouhodobě se snažíme s dodavateli navyšovat podíl recyklovaného hliníku
v plechovkách, aktuálně jsme v průměru na zhruba 50 % a rozhodně míříme výš,“ doplňuje Pavlína Kalousová.
Konec stáčení piva do PET lahví není jediným krokem, kterým Prazdroj snižuje spotřebu plastů. O třetinu snížil tloušťku fólie, která se používá pro ovinutí produktů na paletách, aniž by snížil její pevnost. Tím ušetří 19 tun plastů ročně. Pro plastové fólie, které drží pohromadě větší množství plecho- vek, používá výhradně recyklovaný plast, čímž ročně nevyprodukuje téměř 600 tun nového plastu. K tomu lze přičíst i loni představenou novou láhev Pilsner Urquell, ze které pivovar odstra- nil hliníkovou fólii i plastovou etiketu, to přináší úsporu dalších 58 tun plastů za rok.
„Nedíváme se ale jen na plasty nebo hliník, k obalům přistupujeme komplexně, aby každá jejich část měla co nejmenší dopad na přírodu. Proto u většiny našich značek používáme na skleněných lahvích etikety z recyklovaného papíru. Díky tomu ročně ušetříme přes 350 tun nového papíru,“ dodává Pavlína Kalousová.
OBALY / PLASTY
  Prazdroj končí s PETkami
Piva v PET lahvích od Plzeňského Prazdroje natrvalo zmizí z pultů prodejen. Pivovar ukončil stáčení do plastových obalů na konci loňského roku.
V obchodech se nyní doprodávají poslední kusy. Z více než sedmdesáti procent teď Prazdroj plní pivo do vratných, znovupoužitelných obalů, tedy sudů a skleněných lahví.
     22 PACKAGING 1/2022   20   21   22   23   24