Page 23 - Packaging 1/2022
P. 23

LEGISLATIVA / PLASTY
  Zachrání planetu zákaz brček?
Parlamentní sněmovna v prvním kole podpořila zákon, který zakáže jednorázové plastové příbory, talíře či brčka, jak to vyžadují předpisy Evropské unie.
 Sněmovna již v prvním kole téměř jednomyslně podpořila zákon, který za- káže jednorázové plastové příbory, talíře či brčka,
jak to vyžadují předpisy Evropské unie. Lhůtu na jeho další
projednávání ve výboru pro život-
ní prostředí prodloužila na 80 dní,
i když se nařízená norma měla do čes- kého právního řádu dostat už loni
v červenci. Podobný návrh předložila před rokem tehdejší vláda Andreje Babiše, bývalá Sněmovna jej ale
do konce volebního období nestihla projednat.
Návrh upravuje i povinnosti výrobců některých plastových výrobků.
Zákaz postihne hlavně jednorázové plastové výrobky – příbory, talíře, brč- ka, vatové tyčinky či tyčky k uchycení balónků, nápojové kelímky z expan- dovaného polystyrenu a také výrobky z oxo-plastu. Po zákazu by se podle resortu životního prostředí měla roč- ně snížit spotřeba daných plastových výrobků o zhruba 1,77 miliardy kusů. K vybraným jednorázovým výrob- kům, které budou zakázány, již exis- tuje řada opakovaně použitelných alternativ.
Zákon také uvádí požadavky na část samotných výrobků z plastu. Na- příklad nádoby do objemu tří litrů
s uzávěry a víčky z plastu musejí mít tyto uzávěry připevněny k nádobě. Další opatření řeší třeba budoucí po- vinný podíl recyklovatelného plastu u plastových láhví.
V případech určitých produktů, například hygienických vložek, tam- ponů, vlhčených ubrousků či tabáko- vých výrobků s filtry, musejí výrobci uživatele informovat o tom, jak se jich po použití správně zbavit. Výrobci některých produktů také musejí uživatele upozornit na dostupnost
opakovaně použitelných alternativ. Výrobci budou muset také označovat výrobky z plastů jednotným znače- ním. Týkat se to bude cigaret s filtry, samostatných filtrů, vlhčených ubrousků, hygienických pomůcek
a kelímků.
Návrh zákona posiluje rovněž takzva- nou rozšířenou odpovědnost výrobců vybraných plastových odpadů. Vý- robci cigaret se budou muset podílet na úklidu cigaretových odpadků v ob- cích. Ke spolupráci výrobců s obcemi by mělo docházet prostřednictvím kolektivních systémů, obce tak získají finanční příspěvky na úklid.
Plnění nového zákona mají kontrolo-
vat Česká obchodní inspekce, Státní potravinářská a zemědělská inspekce a krajské hygienické stanice. Návrh také obsahuje cíle pro zpětný odběr plastových nápojových obalů. V roce 2025 to má být 77 % hmotnosti obalů uvedených v daném roce na trh nebo do oběhu, v roce 2029 až 90 %. Ministerstvo uvedlo, že na podporu přechodu na alternativy jednorázo- vých plastových výrobků v poslední dotační výzvě dalo 60 milionů korun. Z nového programového období Ope- račního programu Životní prostředí pro období let 2021 až 2027 půjde
na podporu přechodu na oběhové hospodářství 7,1 miliardy korun.
     PACKAGING 1/2022 23

   21   22   23   24   25