Page 19 - Packaging 1/2022
P. 19

DODAVATELÉ / OBALY
    tyto tašky vynikající příležitost pro reklamní sdělení.
Tepelně izolované, opakovaně pou- žitelné antibakteriální sáčky – RePEat Takovéto sáčky pomáhají udržovat chlazené a mražené výrobky vzhled- né a studené, a horké produkty horké. Integrovaná antibakteriální techno- logie chrání spotřebitele před bakteri- emi způsobujícími zdravotní potíže. Používají se jak v supermarketech, tak i v malých prodejnách potravin
a jsou ideální pro přepravu čerstvého zboží. Tepelně izolované tašky jsou dodávány s rukojetí navrženou tak, aby se pohodlně nosily. K dispozici jsou jak běžně dostupná provedení tašek, tak i tašky se zakázkovým potiskem a v nabídce je řada potenci- álních velikostí.
Fólie s uzavíratelným okrajem (Poly- ester) – Sira-Cook TX
Sira-Cook je fólie připravená pro pečení v troubě – umožní stlačit okraj fólie kolem pečené potraviny a vy- tvořit dokonalý, uzavřený balíček pro
ideální průběh pečení. Je používána stravovacími zařízeními, restaurace- mi a profesionálními kuchaři, kteří hledají snadno použitelnou pomůcku k pečení. Sira-Cook nabízí všechny výhody pečení s fólií – maso uvnitř sáčku krásně zlátne, všechny šťávy
a chutě jsou zachovány a proces probíhá až o 10 % rychleji. Navíc při práci s ní nevzniká žádný nepořádek – trouby a pečicí plech zůstávají čisté. K dispozici jsou dvě provedení fólie: 0,45 × 50m a 0,45 × 100m.
Grilovací tašky – Sira-Serv
Tyto grilovací tašky umožňují uživa- telům předem připravit jídlo, které bude grilováno, nebo znovu ohříváno. Mohou být dodány jako samotěsnící nebo tepelně těsnící a mohou být dodá- ny s potiskem (značkováním). Použití grilovacího sáčku omezuje kontakt
s potravinami na minimum a pomáhá udržovat pečicí a ohřívací zařízení
v čistotě, a to i při neustálém používání.
Parní sáčky – Sira-Cook Self-Seal
Používají se k pečení a ohřívání
v páře, v běžné nebo mikrovlnné troubě. Jsou samotěsnicí, umožňu-
jí koupené potraviny ihned vařit, ohřívat nebo péci a kombinují tak praktičnost s jednoduchostí. Navíc mohou být tuky, marinády, bylinky a koření přidávány přímo do balení k rybám, drůbeži atd., čímž se vytvo- ří hotové jídlo připravené k pečení či ohřívání.
M7 PRO automatický stroj na plnění sáčků
Linky se stroji M7 PRO znamenají plynulé, automatické balení. Tyto stroje vyhovují všem typům a tva- rům sáčků a všem materiálovým specifikacím; byly také přizpůso- beny pro provoz s recyklovatelným bezplastovým obalovým materiálem Earthpouch.
Poloautomatický systém plnění sáčků M7 Lite
SIRANE M7 Lite je plnicí stroj na sáč- ky v poloautomatickém řešení. Umož- ňuje jedinému operátorovi zabalit
a utěsnit až 15 sáčků za minutu.
 Na otázky redakce odpovídá Michal Šedek, generální ředitel závodu Sirane Group v ČR.
  Vaše společnost se rozhodla postavit svůj závod i v naší republice, kon- krétně v Hranicích na Moravě. Co ji k tomuto rozhodnutí vedlo a proč zrovna Hranice na Moravě?
„Jsme česká pobočka,“ odpovídá na otáz- ku její ředitel Michal Šedek, „která volí strategická místa svých poboček po celém
světě, např. v Austrálii, Mexiku, Dubaji, Rusku či v Kapském Městě. Důvod je nasnadě – abychom mohli nabízet naše produkty v co nejkratším čase. Proto jsme z pohledu středoevropského trhu zvolili Hranice na Moravě kvůli blízkosti sousedních států, jako Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko a další.“
Neočekáváte problém s náborem pracovních sil, nebo počítáte
s agenturními pracovníky např. z Polska?
„Z pohledu českého pracovního trhu jsme nová a inovativní společnost, jsme tedy pro lidi atraktivním zaměstnavatelem. Navíc celý výrobní závod je budován nově a i proto je velký zájem o pracovní pozice v naší společnosti. Zatím jsme byli velmi úspěšní v náboru kmenových zaměstnan- ců. Samozřejmě se můžeme v budoucnu potýkat i s problémem fluktuace a nedo- statku kvalifikovaných lidí, to se může stát. Proto jako ředitel volím cestu vzdělá- vání a motivování mladých lidí, kteří jsou otevření učení se nových věcí. Nejdůležitější je pro mne zaměstnávat kolegy, kteří mají chuť pracovat, mají touhu po budování nových možností
a jsou hrdí na to, že jsou součástí naší společnosti. Samozřejmostí jsou pra- videlná profesní a motivační školení. Zde se snažím předávat své zkušenosti z prostředí automotive a svého působení v zahraničí. Na mém týmu vidím již
 PACKAGING 1/2022 19

   17   18   19   20   21