Page 16 - Packaging 1/2022
P. 16

EKOLOGIE / PLASTY
  ky, vonné látky a další účinné látky. Premiéra uvedení udržitelného obalu by měla být v Brazílii počátkem le- tošního roku. Dalším krokem by bylo jeho uvedení na trh v Evropě. Nezahálejí však ani potravinářské
či nápojové značky typu Coca-Cola, Nestlé, Mattoni, Tetra Pak a mno-
hé další. A i zde se můžeme setkat
s řadou novinek, které jdou různými směry. Povedenými inovacemi jsou nové typy obalů pro láhve na mine- rální vodu Vittel® vyvinuté společ- ností Nestlé. Nové láhve na vodu jsou navrženy tak, aby měly stejné funkční vlastnosti jako tradiční plas- tové láhve, ale na jejich výrobu bylo použito mnohem méně plastů (na je- den z typů o obsahu 50 cl dokonce až o 40 % méně).
A samozřejmě iniciativám výrobců odpovídají nové typy produkce obalů. Řadu novinek udržitelných plastových láhví prezentovala na norimberském veletrhu FACHPACK společnost Logo- plastic, která nově využívá při výrobě láhví především rPET a rHDPE.
Chutné a zdravé produkty
v udržitelných obalech
Do roku 2025 má společnost Dr. Oe- tker nejenom za cíl optimalizovat nutriční složení svých produktů
a snížit používání soli, cukru a tuků až o 20 %, ale změnit i svůj přístup
k obalům a balicím materiálům. Jiný- mi slovy, všechny obalové materiály, které společnost k balení používá, musejí být do roku 2025 recyklovatel- né, čímž dojde k výraznému snížení plastového odpadu.
První společností v oboru balení potravin a nápojů, která získala certifikaci Roundtable on Sustaina- ble Biomaterials (RSB) Advanced Products se stala společnost Tetra- Pak, která nově začala ve své výrobě používat certifikované recyklované polymery. V souvislosti s využitím recyklovaných polymerů v kartono- vých obalech, včetně uzávěrů, došlo
i k iniciaci spolupráce se společností INEOS. Globální výrobce petrochemi- kálií, speciálních chemikálií a rop- ných produktů, využívá pokročilý proces recyklace PLASTIC ENERGY
k přeměně odpadního plastu na vy- soce kvalitní polymery a nahrazuje produkty na bázi oleje materiálem, který má stejné specifikace a stejnou úroveň čistoty jako panenský plast. Láhev minerální vody Kláštorná Kalcia (Kofola) díky své typické tma- vomodré barvě a výraznému tvaru zaujala spotřebitele již od počátku vstupu na náš trh. Design samotné láhve byl již od začátku koncipo-
ván co nejohleduplněji k životnímu prostředí. Ze začátku se výborná minerální voda plnila do láhví z 50% rPET, v současnosti se zároveň i s roz- šířením obalů o objem láhve 0,5 litru podařilo obměnit veškerou nabídku za 100% rPET obaly, tedy láhve pouze z recyklovaného plastu. Díky separo- vanému sběru láhví se prodlužuje je- jich životní cyklus a opětovné využití. Láhve vytříděné do žlutého kontejne- ru se řežou, myjí a následně se vyrábí granulát. Z něho pak vzniknou díky zvýšeným bezpečnostním standar- dům nové obaly, které opět plní svůj
účel. Ročně tak Kofola ušetří více něž 420 tun plastu.
Papírové láhve – zatím spíše prototypy, ale jejich doba se zřejmě blíží
Již dva roky Coca-Cola spolupra-
cuje s dánským startupem Paboco na vývoji 100% papírové láhve.
V právě uběhlém roce došlo k další- mu posunutí od prototypu směrem
k plnohodnotné výrobě a uvedení
na trh. V loňském létě projekt vstou- pil do fáze testování pro spotřebitele. Cílem je zjistit, jak se obal osvědčuje v praxi a jak je možné jej ještě vylep- šit. Za tímto účelem byl zákazníkům maďarského online prodejce potra- vin kifli.hu nabídnuto 2 000 láhví. Zatímco prototyp první generace obalu se skládá z papírové skořepiny s 100% recyklovaným plastovým uzávěrem a vložkou uvnitř, další vývojovou fází je vytvoření papírové láhve bez plastové vložky, samozřej- mě opět s nezbytným testováním, jak funguje papírová láhev, případně, jak je schopna chránit obsah, např.
i při chlazení apod. Coca-Cola není jediným producentem, který se podílí na vývoji papírových láhví.
A kromě toho existují i iniciativy
na stejném základě, ale jiným obalo- vým směrem. Příkladem za všechny může být společnost Kneipp, která začala zkoušet nabízet v obchodech papírové tuby s krémem na ruce „Intensiv Handcreme“ ve vlastních obchodech. V roli partnerů vývoje byly společnosti Stora Enso, Perma- pack a HP Indigo.
   16 PACKAGING 1/2022

   14   15   16   17   18