30. veletrh AMPER 2024 s podtitulem Smart and Connected World

410 vystavovatelů z 23 zemí představí technologie, které řídí svět, na ploše 20 000 m2 v halách V a F brněnského výstaviště od 19. do 21. března 2024. Veletrh AMPER se vzhledem k prezentaci firem na nejvyšší úrovni v České republice a na Slovensku etabloval jako nejvýznamnější událost elektrotechnických odborníků. Vystavovatelé budou prezentovat ucelená portfolia výrobků a řešení, ale též novinky a inovace z oborů elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení, měřicí a řídicí techniky, elektronických součástek a modulů. Veletrh je určen pro elektrotechniky, techniky navazujících oborů, energetiky, obchodníky, řídící pracovníky, technology, konstruktéry, projektanty, zástupce municipalit a investory v průmyslu, dopravě i ve stavebnictví.

Návštěvníci mohou navázat přímo face to face nové kontakty a spolupráce, rozšířit obchodní aktivity, projednat joint venture, seznámit se s technologickým vývojem, ale též si odnést jedinečný zážitek a nasát tu pravou veletržní atmosféru. Navíc zajímavý doprovodný program v podobě 11 konferencí a přednášek nabídne příležitost k vzdělávání a získávání nových znalostí.

Pro snazší zdokumentování jsme vybrali několik dominantních tematických zón:

 

Technologie pro obnovitelné energie

Řešení pro obnovitelné energie je klíčovým tématem rezonujícím napříč celou Evropskou unií. Na veletrhu se budou prezentovat fotovoltaické a větrné zdroje (např. firma SWPower) spolu s akumulací a uložením energie (např. firma AERS). Obor energetiky (výroba, přenos, transformace a akumulace energie, rozváděčová technika, smart grids a další) na veletrhu představí celkem 112 firem převážně umístěných v hale V, např. firmy Kočí-Valášek, BEZ Transformátory, Eaton, Hakel, Pfisterer. K tématu se budou konat konference Solární asociace „Aktuální trendy ve fotovoltaice“ a konference České fotovoltaické asociace „Malé fotovoltaické fórum“ (MFF).

Automatizace a řídicí systémy

Automatizace budov, v průmyslu a logistice společně se senzorovou, měřicí a řídicí technikou nacházejí stále nová a nová uplatnění. Trend digitalizace se stále více promítá do všech hromadných procesů. Na 120 vystavovatelů vystaví své novinky a řešení v hale V, např. firmy Enika, Murrelektronik, Orbit Merret nebo Megger.

 

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie představí na 60 vystavovatelů v hale V a F, např. 2N Telekomunikace, GS Soft Bohemia, Sectron, Raycom. Exponáty jsou z oborů: aplikovaný software, zabezpečení a úschova dat a programů, mechanická ochrana IT, síťová technika, průmyslové servery, komponenty a instalace, radiokomunikační technika, antény, měření, řešení pro 5G sítě, bezdrátové datové přenosy, RFID technologie, čtečky, snímače, platební systémy, identifikační a kamerové systémy, zobrazovací technika a dotykové displeje, platformy IoT a cloudu, navigační přístroje, termovizní přístroje, audiovizuální systémy. Produkty směřují především pro firemní užití.

 

Pohony, napájení, elektromobilita

V hale V i hale F naleznete souhrnná řešení tohoto tématu. Celkem se představí na 50 firem a předvedou nejrůznější druhy elektromotorů včetně krokových a lineárních, např. Akam, Bibus, Raveo, Atas Elektromotory, řídicí jednotky, softstartery, měniče a ovladače, elektromagnety, čerpadla, servis, testování a softwarové služby, dále napájecí zdroje, např. ŽS Ohla nabídne výstavbu trakční napájecí stanice a měnírny. V rámci doprovodného programu je možné se zúčastnit konference na „Efektivní elektromobilita v organizacích“.

 

AMPER Inovátorium a start-upy

Na AMPER Inovátoriu 2024 v hale V budou představeny výstupy výzkumných prací a projektů sedmi technických vysokých škol z České republiky i Slovenska a inovátorské projekty a technologie start-upových firem (Averture, Spectoda, Cube IT, Efekt Energy, Light Seekers a Agiception) z oborů elektroenergetiky, elektroniky, digitalizace či osvětlovací techniky.

Partnery tématu jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Asociace výzkumných organizací a Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest.

 

Detailní informace naleznete na www.amper.cz.