Trh práce bude i ve 2. čtvrtletí brzdit, ale optimismus nadále převládá

Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu „ManpowerGroup index trhu práce“ pro druhé čtvrtletí roku 2024.

V rámci průzkumu pro 2. čtvrt. 2024 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 525 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce června 2024 v porovnání se současným čtvrtletím?“ Zaměstnavatelé v České republice očekávají pro 2. čtvrt. 2024 mírný náborový optimismus s čistým indexem trhu práce ve výši 6 procentních bodů, což je rozdíl mezi procentem zaměstnavatelů, kteří budou nabírat (30 %), a procentem těch, kteří plánují snižování počtu zaměstnanců (24 %). „Český trh práce má poměrně velkou setrvačnost a negativní ekonomické změny se propisují do propouštění velmi pomalu, protože firmy si v důsledku náročnosti náborů drží stávající zaměstnance i v období nedostatku zakázek,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.

 

Porovnání organizací podle velikosti

Nejoptimističtější jsou čeští zaměstnavatelé ve velkých organizacích s 1000–4999 zaměstnanci s indexem 22, který od 1. čtvrt. 2024 vzrostl o 20 procentních bodů a od 2. čtvrt. 2023 o 18 bodů. Tyto organizace hlásí největší nárůst náborových plánů ve srovnání s minulým čtvrtletím (společně s mikrofirmami s 0–9 zaměstnanci) a stejným obdobím loňského roku. Největší propad v porovnání s předchozím čtvrtletím naopak hlásí střední firmy (250–999 zaměstnanců), a to o 17 p. b., meziročně pak extravelké organizace (nad 5000 zaměstnanců) o plných 27 p. b.

 

Globální pohled

S příchodem 2. čtvrt. 2024 se zaměstnavatelé potýkají se složitými výzvami. Na jedné straně globální ekonomika vykazuje malé známky oživení, neboť se očekává, že spotřeba, obchod a inflace se letos vrátí do normálu. Na druhou stranu přetrvávající inflace zmírnila tempo snižování úrokových sazeb centrálními bankami. Nejistotu navíc vnáší pokračující napjatá geopolitická situace s probíhajícími konflikty na Ukrajině a na Blízkém východě. Z hlediska úrovně náborových plánů patří tedy Česká republika k nejslabším zemím, kdy index pro ČR je 17 bodů pod celosvětovým průměrem.

 

Globální výsledky jednotlivých odvětví

Odvětví informačních technologií (IT) je nadále zdaleka nejoptimističtějším sektorem z hlediska náborů v důsledku vysoké poptávky po vývoji aplikací, zavádění umělé inteligence, automatizace procesů, digitalizace, řešení kybernetické bezpečnosti a technické podpory koncových uživatelů. V tomto čtvrtletí hlásí náboroví manažeři odvětví IT hodnotu indexu 34 bodů (50 % nabírá, 16 % propouští).

 

Podrobnosti k průzkumu ManpowerGroup index trhu práce přetiskneme v Packagingu č. 2/2024, který vyjde na začátku května 2024.

 

Další výsledky průzkumu ManpowerGroup index trhu práce budou zveřejněny 11. června 2024.