Biopolymer z emisí odpadních vod

Evropské konsorcium 12 partnerů HICCUPS (zkratka pro „Highly Innovative technology demonstration for bio-based Carbon dioxide Capture and Utilization for Production of bulk plastics applications“ čili „demonstrace vysoce inovativní technologie pro zachycování a využití CO2 na organické bázi pro velkoobjemovou výrobu plastů“) zahájilo čtyřletý (září 2023 – srpen 2027) výzkumný projekt, v němž využije CO2, které vzniká během úpravy odpadních vod, k výrobě biopolymerů na obaly. Posláním projektu je vyvinout účinnou metodu pro elektrochemickou přeměnu emisí CO2 z vodárenského kalu do kopolymeru kyseliny mléčné a glykolové (PLGA). Výsledným výrobkem má být papír natíraný PLGA pro balení potravin a tvarovaný plast. PLGA, organicky odbouratelný polymer z obnovitelných surovin, nabízí vynikající bariéru vůči vodě a plynu a je ekologickou alternativou k fosilním zdrojům.

Projekt získal příspěvek 5 mil. eur z rámcového grantového programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon Europe. Partneři – korporace, univerzity a výzkumná technická střediska – pocházejí z celého hodnotového řetězce od zachycování biogenního CO2 po výrobu obalových materiálů. Jsou to španělská Acciona, Funditec a Tecnopackaging; norský Aqualung Carbon Capture a SINTEF; italská Univerzita ve Ferraře a finské Walki; koordinátorem je Avantium Chemicals se sídlem v Nizozemsku.

V prvním kroku se soustředí na infrastrukturu s výstavbou ukázkového závodu při zařízení na úpravu odpadních vod. Cílem je rozšířit technologii, která fungovala v laboratoři, do ukázkového/pilotního měřítka kolem 100 kg. Robert-Jan van Putten, programový manažer, vedoucí vědecký pracovník pro podnikové technologie, Avantium: „Během druhého roku náš partner Aqualung instaluje ukázkový závod na zachycování CO2 při zařízení na úpravu odpadních vod Acciona ve Španělsku. Pokud v tom uspějeme, pak z technické perspektivy je realistický časový rámec dokončit pilotní provoz před rokem 2030.“ V ukázkovém závodě budou Aqualung, SINTEF a Funditec zodpovědné za záchyt a přečišťování CO2: vysoce účinná, specializovaná membrána Aqualungu oddělí CO2 od bioplynu vznikajícího anaerobním vyhníváním kalu. Avantium, za použití své technologie Volta, bude CO2 elektrochemicky převádět na kyselinu šťavelovou, pak ji redukovat na kyselinu glykolovou a tu polymerizovat do PLGA. Walki a Tecnopackaging použijí své pilotní průmyslové závody k výrobě obalových materiálů a testování jejich bariéry vůči tekutinám a plynu a dalších vlastností. Walki povede pokusy s vytlačováním a nanášením za mokra na celulózové substráty při výrobě vzorků papírů a lepenek. Badatelé z Univerzity ve Ferraře provedou zkoušky zpracovatelnosti k identifikaci optimálních podmínek pro natírání papíru. Součástí projektu bude několik dalších studií: např. analýza životního cyklu, výzkum organické odbouratelnosti a recyklace, digitální projekce a analýzy obchodních případů, prováděné institucemi jako Univerzita v Amsterdamu, francouzský Státní výzkumný ústav zemědělství, potravinářství a životního prostředí (INRAE) a německý nova-Institute. Z obchodního hlediska Avantium očekává „velmi silný zájem kvůli jeho vysokým bariérovým vlastnostem – velmi důležitým v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu –, recyklačnímu potenciálu a organické odbouratelnosti v mořské vodě. Nicméně zájem potrvá, jen pokud cena bude dost nízká pro masovou výrobu.“