Bulharští celníci zadrželi padělané europalety z Ukrajiny

Prosazování konzistentní kvality palet je základem trvalého úspěchu jakéhokoliv výměnného poolu. Server Packaging Revolution upozorňuje na případ, kdy rychlá akce ÖBB Rail Cargo Group (RCG) jako držitele práv na ochrannou známku EUR v oválu zabránila dovozu padělaných europalet do EU. Zásilku v nákladním voze mířícím z Ukrajiny do Bulharska odhalili celní úředníci ve městě Ruse na hranicích s Rumunskem. Zaslané snímky jasně ukázaly, že palety jsou padělané, a tudíž mají být zlikvidovány. Jejich dovozce byl celníky okamžitě uvědoměn, ale ve stanoveném termínu nereagoval. Palety, uložené mezitím v celním skladu, proto byly odvezeny a okamžitě zničeny. Thomas Metlich, ředitel pro záležitosti veřejnosti a nákladu a předseda pracovní skupiny UIC pro otázky paletizace při ÖBB-Holdingu: „V případě ohrožení ochranné známky je naším úkolem reagovat co nejrychleji a nejúčinněji, aby se zachovala trvalá kvalita otevřeného výměnného poolu europalet. Svá práva ke známce bereme extrémně vážně a jednáme v zastoupení držitelů licence EUR, jakož i uživatelů známky.“

Předtím v září server Ukranews referoval o tom, že European Pallet Association (EPAL) oznámila své rozhodnutí přísně trestat každého, kdo poruší zákaz zpracování nelegálně vytěženého dřeva. To znamená, že dokonce i první přestupek by mohl vést k odnětí licence. Článek citoval dopis zaslaný držitelům licence EPAL na Ukrajině, podepsaný Berndem Dorrem, jednatelem EPAL: „… naneštěstí se k nám opakovaně dostaly informace od třetích stran, že na Ukrajině se pro výrobu europalet EPAL používá nelegálně vytěžené dřevo. Na jedné straně se podezření zakládá na rozdílu mezi cenami nabízeních palet EPAL a cenami dřeva v oficiálních aukcích na Ukrajině. Na druhé straně na rozdílu mezi objemem nákupu oficiálně a legálně vytěženého dřeva a celkovým objemem prodeje řeziva a výrobků ze dřeva, na který jsme byli upozorněni v konkrétním případě.“

Server Packaging Revolution odhaduje, že se v tomto případě jedná nejspíš o pátrání novinářů kolem výroby palet z nelegálně těženého dřeva v továrně Ahropromtechcentr s výsledkem, že „zvlášť mezi květnem 2022 a březnem 2023 čtyři výše uvedené ukrajinské podniky vyvezly do ciziny palety a desky v celkovém obejmu 141 140 m3. Na to je zapotřebí asi 352 000 m3 dřeva. Objem dřeva, který tyto podniky oficiálně nakoupily v tomto období, se rovnal jen 85 835 m3. Proto panuje podezření, že v těchto propojených podnicích v daném období zpracovali čtyřikrát více nelegálně získaného dřeva než legálně nakoupeného.“