Archové tiskové barvy Flint budou bez minerálních olejů

V posledních letech roste znepokojení z vlivu barev na bázi minerálních olejů na životní prostředí. Např. od letošního ledna Francie zakázala použití více než 1 % minerálních olejů v tiskových barvách pro polygrafii a obalářství a do roku 2025 se limit sníží na pouhých 0,1 %, což signalizuje počátek změn celosvětově.

Výrobce polygrafických spotřebních materiálů Flint Group upevňuje svou pověst dodavatele trvale udržitelných barev oznámením, že žádná jeho procesní barva pro archový tisk už neobsahuje minerální oleje. Celá řada Flint K+E se nyní vyrábí výhradně z udržitelných složek podle plánu zvýšit využití ekologických surovin a usnadnit recyklaci obalů. Takto podporuje proces odbarvování sběrového papíru tím, že zabrání ulpívání zbytkových olejů na papírových vláknech během recyklace.

Od července bude Flint vyřazovat minerální oleje také jako surovinu z velkoobjemových výrobních procesů, tedy ve svém důsledku z celého svého provozu.

Roy van der Pijl, obchodní ředitel, Offset Packaging Solutions, Flint Group: „Ve skupině se chlubíme dodávkou udržitelných archových barev, směřující k podpoře ekologických cílů našich zákazníků při omezování našeho vlivu na planetu. Ačkoli se mnoho řad našich archových barev již vyrábělo z udržitelných, organicky obnovitelných surovin, uznali jsme, že použití minerálních olejů v několika zbývajících zpomaluje naši snahu o udržitelnost. Proto jsme provedli revizi a s radostí oznamuji, že i ostatní barvy se nyní vyrábějí z mnohem udržitelnějších surovin.“

Emil Schroetter, technický ředitel, Sheetfed, Flint Group: „Vyřazení minerálních olejů nám pomůže podniknout větší kroky směrem k omezení uhlíku při současném zachování vynikajících tiskových vlastností, jimiž jsou naše barvy pověstné. Oznámení je významným krokem pro sektor ofsetového tisku a umožňuje Flint Group reagovat na rychle se měnící předpisy.“