Kauza: Australský recyklátor poschovával na 44 místech 11 000 tun plastů

Australský podnik REDcycle, který provozovala společnost RG Programs & Services, shromažďoval odpad z měkkých plastových obalů (např. od cukrovinek či tašky na jedno použití), šlo až o 7 500 t/r, nějakých 150 mil. kusů měsíčně z téměř 2 000 supermarketů. Začátkem letošního roku zkrachoval s dluhem přesahujícím 5 mil. $. Konec způsobila neschopnost společnosti platit za stále větší objem skladišť na sebraný odpad, protože si nedokázala zajistit dostatečné recyklační kapacity. Ze tří recyklátorů měkkých plastů, s nimiž spolupracoval, tomu největšímu, Close the Loop, požár na půl roku vyřadil z provozu recyklační linku s kapacitou 2 500 t/r; menší recyklátoři Replas a Plastic Forests se z programu stáhli před jeho kolapsem.

V únoru byl REDcycle zlikvidován soudním příkazem, následujícím po žádosti přepravních společností BTG Logistics a Topline Logistics. Té první prý REDcycle nezaplatil 200 000 $ za skladování 600 t plastu. Největším věřitelem je recyklační společnost IQ Renew, které dluží 1,6 mil. $, australské daňové správě 411 000 $ a zaměstnancům 62 000 $.

Za poslední desetiletí naopak od obřích řetězců supermarketů Coles a Woolworths (a největších producentů měkkých plastů v zemi) vybral přes 20 mil. $ na poplatcích. Nicméně o skutečném stavu je prý neinformovala: Šest měsíců před svým zánikem ve skutečnosti nerecykloval vůbec nic a předtím jen část sběru, namísto toho jej skladoval různě po celém kontinentu. Když byl REDcycle zrušen, neposkytl informace o lokalizaci skladišť a uložených objemech – úřady je postupně pomalu odhalovaly: do února 32 lokalit v Novém Jižním Walesu (NJW), Victorii a Jižní Austrálii; v dubnu 12 dalších, poprvé i v Queenslandu, Západní Austrálii a Tasmánii. Objem původně odhadovaný na 12 350 t klesl na 11 000 t, nicméně skutečná tonáž ještě nebyla konkretizována. Po obvinění inspekce životního prostředí státu Victoria může REDcycle čelit pokutě v přepočtu přes 2,35 mil. Kč. Po odhalení černých skládek řekla Liz Kasellová, generální ředitelka, REDcycle, že společnost obtížně držela krok s poptávkou, protože počet lidí, kteří odevzdávali plasty k recyklaci, narostl o 350 %. Současně řekla portálu Packaging Insights, že „schovávat plast ve skladištích nebylo dokonalé řešení, ale REDcycle se rozhodl skladovat materiál krátkodobě za velkých personálních nákladů, protože je zásadně a hluboce oddán myšlence udržet ho mimo skládky.“

Zodpovědnost za uskladněný plast nyní přebírá pracovní skupina Soft Plastic Taskforce, složená ze supermarketů Coles, Woolworths a Aldi. Skupina uvažuje, že zažádá o výjimku ze zákazu poslat ho k recyklaci do zámoří, aby se uvolnily omezené domácí kapacity. Nabídla se k tomu albánská vláda. A přinejmenším v NJW jí inspekce životního prostředí garantuje roční přechodné období na vyřízení záležitosti. Skupina stále vypočítává, kam plast umístí, nicméně panují obavy, že většina by mohla skončit na skládkách. Mluvčí australské vlády řekla zpravodajství Nine: „Posuzujeme logistiku a skladová opatření pro každou skládku případ od případu, protože dál diskutujeme o možnostech recyklace s několika renomovanými zpracovateli v zámoří. Souběžně prostřednictvím Soft Plastic pracujeme na novém recyklačním programu pro obchody, který by vyplnil mezeru po REDcycle, a těšíme se na příspěvky dalších značek a obchodníků, kteří produkují měkký plast.“

Koncem dubna Austrálie pokusně zavedla National Plastics Recycling Scheme (NPRS) pod vedením Australia Food and Grocery Council (AFGC) v šesti samosprávných oblastech ve státech Viktoria, Jižní Austrálie a NJW. Obyvatelé 7 000 domácností dostali po 15 oranžových pytlech na měkké plasty a ty mohou ukládat do žlutých kontejnerů na tříděný odpad. Organizátoři plánují rozšíření pilotního programu do dalších míst v dalších měsících. Tanya Bardenová, generální ředitelka, AFGC, vysvětluje, že model svozu domácího odpadu je mnohem pokročilejší než programy jako REDcycle, vytváří oběhovou smyčku a čistší recyklační tok. Plasty budou tříděny, čištěny a drceny, rozloženy na olej a přetvořeny v nové plastové obaly, prý potravinářské kvality. NPRS plánuje, že nové schéma budou financovat obory, které používají měkké plasty, výrobci potravin a smíšeného zboží budou platit náklady na sběr a řízení: „Projekt NPRS je skutečné dlouhodobé řešení sběru a recyklace ve velkém rozsahu.“

Edward Kosior, zakladatel evropské recyklační společnosti Nextek, dříve řekl Packaging Insights, že selhání REDcycle „má potenciál otřást důvěrou veřejnosti v recyklaci a mohlo by podkopat snahu o zvýšení míry recyklace na významnou úroveň jako součást úsilí o snížení odpadu a zvýšení oběhu plastů.“