Udržitelná energie v S&K LABEL

S&K LABEL snižuje dopad své činnosti na životní prostředí, sluneční energie nově pokryje až 12 % roční spotřeby.

Projekt na instalaci fotovoltaické elektrárny byl zahájen už v roce 2021 a je dalším z mnoha kroků, kterými chce společnost minimalizovat negativní dopady své činnosti na životní prostředí.

Hlavním cílem projektu je v maximální míře využít solární energii a vyrábět elektřinu pro vlastní spotřebu z obnovitelných zdrojů. Podíl získané zelené energie bude v energetickém mixu firmy nezanedbatelný, navíc bez dopadu na lidské zdraví.

Instalace fotovoltaické elektrárny byla dokončena v prosinci 2022 (viz video tohoto týdne). Pro osazení 811 fotovoltaických panelů o výkonu 450 Wp byly využity všechny tři úrovně střechy výrobní haly a částečně i jihovýchodně orientovaná štítová zeď. Celkový výkon činí 346,95 kWp a systém je napojený na stávající elektrickou síť.

Díky vyvážené celoroční spotřebě elektrické energie a provozu speciální technologie chlazení a vzduchotechniky výrobního areálu, která je v provozu i ve dnech, kdy nejsou realizovány pracovní směny, bude téměř všechna vyrobená elektřina z FVE elektrárny spotřebována přímo na místě. Jinými slovy nebudou velké přebytky vyrobené elektřiny.

V letním období, v době největšího slunečního svitu, bude objekt soběstačný zhruba z 25–30 % celkové denní spotřeby, v celoročním průměru se bude jednat o 10–12 % elektrické energie. Při aktuálních cenách energií to znamená úsporu až 2 miliony korun.

Benefity:

  • významná ekologická investice
  • snížení závislosti na aktuálních cenách elektřiny
  • finanční úspory
  • větší soběstačnost
  • snižování CO2
  • efektivní využití energie

Polygrafická výroba patří mezi energeticky náročné provozy a využívat zdroje a technologie šetrné k životnímu prostředí S&K LABEL deklaruje i ve své politice environmentu. Tento projekt je jedním z pilířů dlouhodobé strategie firmy: být firmou odpovědnou, šetrnou k životnímu prostředí a podnikající v duchu udržitelných principů.