Špičková technologie na 28 000 m2

První archy (formáty) oficiálně sjíždějí z výrobní linky v závodě na výrobu archů (formátů) vlnité lepenky PW14. S novým výrobním závodem v polském Strykówě společnost Progroup opět udává trendy v oblasti produktivity a udržitelnosti.

Nový technologicky vyspělý závod bude vyrábět až 200 000 tun archů (formátů) vlnité lepenky ročně. Spolu se stávajícím sousedním závodem PW07 má dohromady výrobní kapacitu 825 mil. m2 ročně. Stryków je tak jedním z největších závodů na výrobu vlnité lepenky na světě. Společnost Progroup investovala do projektu na ploše přibližně 28 000 m2 asi 72 milionů eur a vytvořila 50 nových pracovních míst. 

 

Světové prvenství v konstrukci zařízení

V zařízení PW14 lze vyrábět téměř všechny běžné typy vlnité lepenky při pracovní šířce 3,35 m a výrobní rychlosti 400 m/min. Srdcem zařízení na výrobu vlnité lepenky je koncepční modul Facer® MF-A, vyvinutý společností BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau. Vůbec poprvé byl instalován ve společnosti Progroup, a to s pracovní šířkou 3,35 metru. „Vždy jsme si kladli za cíl být technologickým lídrem v oboru. To vyžaduje testování nových generací strojů s partnery, jako je BHS, a jejich společné uvedení do stabilního provozu,“ říká Maximilian Heindl, předseda představenstva společnosti Progroup. Koncepce MF-A zajišťuje mimořádně efektivní výrobní proces a optimální kvalitu vlnité lepenky. Výsledkem jsou vysoce kvalitní archy (formáty) vlnité třívrstvé a pětivrstvé lepenky Next Board® s vlnou B, C a E ve všech kombinacích. Ve srovnání s běžnou vlnitou lepenkou mají výrobky Next Board® výrazně nižší spotřebu energie a surovin a snižují emise CO2 na tunu vlnité lepenky v průměru o 26 % – a to při zvýšených hodnotách pevnosti.

 

Efektivní výroba energie

Moderní technologie zajišťuje také nejnižší možné emise CO2 kombinovanou výrobou tepla, elektřiny a chlazením. V závislosti na poptávce se odpadní teplo z vlastní výroby elektřiny v budově buď využívá v absorpčním chladicím zařízení k „výrobě“ chladu, nebo se teplo dodává do topného okruhu. Tím se výrazně šetří fosilní paliva. „Tím jsme učinili další důležitý krok směrem k nezávislému zásobování energií, které šetří zdroje,“ říká M. Heindl. Výrobce surového papíru na výrobu vlnité lepenky a archů (formátů) vlnité lepenky již ve svých závodech zavádí četná opatření pro lepší ekologickou rovnováhu. Například v německém Eisenhüttenstadtu se nachází elektrárna na energetické využití odpadu, která kompletně zásobuje párou přilehlý papírenský stroj a vyrábí také elektřinu. Za tímto účelem se tepelně recyklují zbytkové materiály, z nichž některé pocházejí ze samotné výroby papíru. Do roku 2045 bude společnost zcela neutrální z hlediska emisí CO2

 

Plně automatizovaný výškový sklad

Součástí závodu je také 32 metrů vysoký, plně automatizovaný sklad s výškovými regály s více než 14 000 skladovacími místy a čtyřmi automatickými skladovacími a vychystávacími stroji. Má kapacitu až dvoudenní výroby archů (formátů) vlnité lepenky a umožňuje tak dokonalé dodávky just-in-time díky oddělení výroby vlnité lepenky od výroby obalů na straně zákazníka. 

 

Udržitelný park pro výrobu obalových materiálů

Z toho těží i společnost Gatner Packaging (do listopadu 2022 Janmar Centrum). Polský výrobce obalů postavil svůj závod hned vedle PW14. Společnosti Progroup a Gatner Packaging již mnoho let úspěšně spolupracují v Trzcinici a nyní také ve Strykówě: Společnost Progroup posílá své archy (formáty) vlnité lepenky po krátké trase svému sousedovi, který je může zpracovávat přímo bez nutnosti přepravy nákladními automobily. Úzké propojení logistických a výrobních procesů obou společností výrazně snižuje emise CO2 a náklady na přepravu. Výsledkem je mimořádně udržitelný park pro výrobu obalových materiálů. 

PW14 je spolu s PW07 a závodem PW10 v Trzcinici třetím výrobním závodem společnosti Progroup v Polsku a celkově dvanáctým závodem rodinné firmy na výrobu archů (formátů) vlnité lepenky. Posiluje tak pozici společnosti Progroup na trhu ve střední a východní Evropě a důsledně pokračuje ve své růstové strategii.

 

Společnost Progroup AG se sídlem v Landau v Německu je předním výrobcem surového papíru na výrobu vlnité lepenky a vlnité lepenky v Evropě. Od svého založení v roce 1991 ve městě Offenbach/Queich sleduje konsekventní strategii růstu, která je kromě vedoucí pozice v oblasti technologií založená na použití inovativních a k životnímu prostředí ohleduplných výrobních postupů. Společnost Progroup provozuje své výrobní závody v šesti zemích střední Evropy. Sem v současnosti patří tři papírny, dvanáct závodů na výrobu archů (formátů) vlnité lepenky, jedno logistické centrum a jedna tepelná elektrárna. S 1 554 zaměstnanci dosáhl podnik v roce 2021 obratu cca 1,3 miliardy eur.

Zahájení výroby ve Strykówě: Společnost Progroup uvedla do provozu svůj nový high-tech závod na výrobu archů (formátů) vlnité lepenky PW14. Zdroj obrazového materiálu: Progroup