Biopolymer s nízkou uhlíkovou stopou

Nizozemská společnost Avantium vyvinula technologii YXY, kterou přeměňuje cukry rostlinného původu na plně recyklovatelný polymer. 100% biopolymer PEF (polyetylenfuranát) má ve srovnání s PET (polyetylentereftalát) lepší vlastnosti. Kyselinu 2,5-furandikarboxylovou (FDCA), hlavní stavební kámen PEF, lze vyrobit z cukrů (fruktózy) např. z pšenice, kukuřice a cukrové řepy. FDCA se polymeruje s monoetylenglykolem (MEG) rovněž rostlinného původu. Současný proces společnosti Avantium je založen na evropském pšeničném škrobu, novou technologií lze PEF vyrábět také z celulózy, a tedy ze zemědělských a lesnických odpadů.

PEF má ve srovnání s PET lepší bariérové ​​vlastnosti, je mechanicky a chemicky recyklovatelný, a to i v rámci stávajících systémů recyklace PET. PEF snáší o 12 °C vyšší teploty než PET a má o 60 % větší modul pevnosti. To umožňuje vývoj lehkých obalů s nižší spotřebou zdrojů. Společnost Avantium již vyzkoušela inovativní obalový materiál z PEF a vloni zahájila výstavbu továrny na FDCA v Delfzijlu v Nizozemsku s kapacitou 5 000 tun ročně.

Německý výzkumný ústav Nova provedl úplnou analýzu životního cyklu PEF v souladu s normami ISO 14040/44, která ukazuje, že PEF má významný potenciál snížit emise skleníkových plynů (o 33 % u lahví) a spotřebu fosilních zdrojů (o 45 %) ve srovnání s PET. Zároveň vyžaduje o 47 % méně abiotických zdrojů (minerály a kovy), protože jeho mechanické vlastnosti umožňují snížit hmotnost obalů. V jiných kategoriích analýzy by však PET lahve dopadly lépe než PEF lahve. Je to dáno především odlišnými zásobami surovin. Celkově je výhoda PEF zřejmá, protože změna klimatu a využívání zdrojů patří v současné politické agendě mezi nejdůležitější kategorie vlivů na životní prostředí.