Výrobu rozšiřují také plastikáři (3. díl)

Mezinárodní skupina Orafol vynaloží 160 mil. € na rozšíření výroby ve svém sídle v Oranienburgu v Braniborsku (viz video tohoto týdne). Investice spočívá ve výstavbě dvou výrobních hal, jejich vybavení zařízením a v zesíťování prostřednictvím digitálního systému plánování výroby, jenž zajistí optimální využití energií a surovin, to vše do roku 2024. Slavnostnímu zahájení výstavby na konci dubna byl přítomen mj. braniborský ministr hospodářství, práce a energetiky. V první fázi vznikne na ploše 15 000 m2 zcela autonomní výrobní zařízení, které bude používáno k dokončování plastů pro mnoho oborů. Ultramoderní a energeticky úsporná budova bude obsahovat i kompletní výrobní systém pro jakostní samolepicí fólie. Společnost instaluje celkem pět nových linek pro laminování a lakování. Takto podstatně zvětší svou kapacitu výroby grafických fólií a dokáže vyrábět nové typy výrobků, např. širší, než je dnes běžné, anebo s inovativními funkčními vrstvami, jako jsou fólie bez PVC na ochranu povrchů. Nové výrobní zařízení pro lepicí pásky zas umožní expanzi divize Adhesive Tape Systems. Výstavba druhé haly má začít v polovině roku 2022, poskytne prostor pro vysoce automatizovanou vychystávací a balicí linku a bude napojená na zónu výroby reflexních materiálů. Holger Loclair, předseda a CEO, skupina Orafol: „Tato investice do našeho hlavního evropského závodu podtrhává mou důvěru v Německo a Braniborsko jako průmyslové velmoci.“

Vedle současného hlavního zdroje energie – zemního plynu – chce ve svém hlavním závodě v Oranienburgu vytvořit možnost přepnutí na zkapalněný zemní plyn (LNG), protože nepřerušená dodávka energií je nezbytnost. H. Loclair: „Rozšíření znamená, že se nemusíme spoléhat na žádné obchodovatelné emisní kvóty.“ Přechod proběhne ve dvou fázích – první je objednávka dočasných kontejnerů na LNG, druhou výstavba skladovací nádrže s kapacitou 180 t – a existuje možnost dalšího rozšíření. Výstavba začne ve III. Q 2022 a celý projekt si vyžádá celkem 3 mil. €.

 

Dodavatel speciálních fólií Nahar Poly Filmsindického státu Madhjapradéš v únoru zvýšil svou produkci BOPP fólií díky 8,7 m široké pětivrstvé lince od Brückner Maschinenbau. Náběh již druhé linky Brückner proběhl hladce. Johann Kreilinger, vedoucí prodeje, subkontinent, Brückner: „Vysoce motivovaný tým Brückneru v centrále v Siegsdorfu, naše pobočka v Indii a samozřejmě personál v areálu zvládly výzvy projektu včetně obtížných podmínek za pandemie koronaviru včas.“

 

V červenci si Vacmet India objednal třetí linku do svého výrobního zařízení v Dháru ve státě Madhjapradéš. Třívrstvá plně automatizovaná linka Brückner s 10,4 m šířky zvyšuje kapacitu výroby BOPP fólií ve společnosti o 55 000 t na 120 000 t/r. Díky tomu nabídne kratší dodací lhůty spolu s rozšířeným sortimentem. Vysokorychlostní linka s automatizovanou přestavbou a automatickou spotřebou vlastního odpadu může vyrábět fólie tloušťky 12–60 mikrometrů. Subhaš Kapúr, provozní ředitel, Vacmet India: „Očekáváme, že uspokojí zvýšenou poptávku oboru po BOPP fóliích obecně. Také podporuje silnější materiály, což je v souladu s vládním nařízením o regulaci odpadu, jež doporučuje používání fólií silnějších než 50 mikrometrů.“

Vedle toho si Vacmet před nějakým časem do Dháru objednal svou čtvrtou linku na polyesterové fólie, širokou 8,7 m, a nabízí jejich 36 000 t/r.

 

Japonský výrobce vláken a textilií Toyobo otevírá další závod na výrobu polyesterových balicích fólií, a to poblíž Surabaji v Indonésii v prostorách Trias Toyobo Astria (TTA), svého joint venture podniku s významným indonéským výrobcem fólií Trias Sentosa. V přepočtu za 1,75 mld. Kč tím zdvojnásobí svou tamější výrobní kapacitu, aby uspokojil stoupající globální poptávku po ekologických fóliích. V jeho případě jde např. o tenké smršťovací fólie SpaceClean; fólie s obsahem biomasy nebo recyklovaných materiálů a fólie k laminování ocelových plechů pro omezení vlivu výroby konzerv na životní prostředí. Začátek výstavby se plánuje na jaro 2024 a zahájení provozu na podzim 2025.

 

Avery Dennison v dubnu zahájil provoz a v srpnu slavnostně otevřel své moderní výrobní zařízení v oblasti Greater Noida v Indii, kam zkonsoliduje svou výrobu, aby lépe plnil poptávku, optimalizoval nové technologie a vylepšil hospodárnost. Zařízení a zaměstnanci sem budou postupně přesunuti ze závodu v Gurugramu podle požadavků podnikání, nicméně korporátní kanceláře tam zůstávají. Nový závod na ploše 50 000 m2 na pozemku přiděleném Úřadem pro průmyslový rozvoj okolí dálnice Jamuna bude na moderních lakovacích a laminovacích linkách spolu s vysokorychlostními příčnými a podélnými řezačkami vyrábět technicky pokročilé samolepicí materiály pro etiketový a obalový průmysl. Společnost do něj vloží v přepočtu 775 mil. Kč. Saurabh Agarwal, starší ředitel a generální ředitel, etiketové a obalové materiály, jižní Asie, Avery Dennison: „Z Uttarpradéše se stala strategická podnikatelská lokalita, nabízející větší propojení a příležitosti obsloužit klíčové odběratele a trhy. Závod nejen vylepšuje naši produkční kapacitu, ale i posiluje pozici v oboru. Je to dáno kulminací poptávky i potenciálem Indie jako oblasti.“ Mahéš Pathak, starší provozní ředitel, etiketové a grafické materiály, jižní Asie, Tichomoří a subsaharská Afrika, Avery Dennison: „Závod je vybaven technologií nové generace v souladu s průmyslem 4.0 a má jedny z nejmodernějších a nejrychlejších lakovacích a laminovacích strojů v tomto prostoru celosvětově. Budovy byly navrženy a postaveny podle zelených norem a mají nainstalovány solární panely.“

Avery Dennison investuje přes 60 mil. € do rozšíření kapacity a zlepšení hospodárnosti v Evropě ve dvou velkých projektech: Během tří let za 45 mil. € rozšíří své zařízení v Champ-sur-Drac ve Francii o pět logistických budov pokrývajících přes 8 700 m2, automatizovaný sklad a další nejmodernější vysokorychlostní natírací stroj na hotmeltová lepidla, který by se měl rozeběhnout v roce 2024. Ve svém lucemburském zařízení, specializovaném na etikety s akrylátovými emulzními lepidly, zahajuje 15milionový projekt přestavby toku výroby a instalaci nového speciálního natíracího stroje, který by měl být spuštěn v I. Q 2023. Zvýší spolehlivost služeb a o krok je přiblíží k plné praxi průmyslu 4.0. Tim Presto, viceprezident, dodavatelský řetězec a provoz, EMENA: „Investice uvolní kapacity naší evropské výrobní sítě.“

Nahar Poly Films, Madhjapradéš, Indie – zvýšil svou produkci BOPP fólií díky pětivrstvé lince od Brückner Maschinenbau