Materiály pro zapouzdření integrovaných obvodů pro 6G sítě

Federální komise pro komunikaci ve Spojených státech schválila experimentální licence v rozsahu elektromagnetických frekvencí od 95 GHz do 3 THz pro vývoj bezdrátových technologií nad rámec současného 5G. Očekává se, že se zpočátku při zavádění 6G bude využívat spodní hranici tohoto pásma od 95 do 300 GHz. Vývoj komerčně životaschopného elektronického hardwaru pro 6G sítě stále představuje mnoho nezodpovězených otázek, od zlepšení výkonu integrovaných obvodů přes miniaturizaci pasivních součástek až po jejich zapouzdřování. Návrhy pouzder jsou v současné době omezeny neznalostí dielektrických vlastností běžně používaných materiálů. Frekvence 6G je dostatečně vysoká, takže již není zaručeno, že lze předpokládat zachování hodnot rádiových frekvencí (RF) nebo mikrovlnných dielektrických vlastností. Organizace Institute of Electrical and Electronics Engineers prezentovala výsledky permitivity (Dk, dielektrické konstanty) a ztrátového činitele (Df) měřených při 23 °C a 150 °C na 15 komerčních materiálech, které se nyní používají pro RF pouzdra/mikrovlnné obvody. Měření používala fázově citlivý přenos od 90 do 325 GHz. Permitivita se pohybovala od 1,1 do 4,5 se zanedbatelnou nebo malou závislostí na teplotě. Ztrátový činitel se pohyboval od 0,01 do 0,04 a byl obecně 2–3krát vyšší při 150 °C ve srovnání s 23 °C. Výsledky mají být užitečnými vstupy pro modelování normálního výkonu zapouzdřených 6G obvodů.