Nový recyklovatelný stojací sáček na potraviny

Společnosti TotalEnergies, Windmöller & Hölscher a Mitsubishi Chemical Group představily na veletrhu „K“ úspěšný koncept plně recyklovatelného vysoce bariérového stojacího sáčku pro potravináře. 

Sáček obsahuje 98 % PE a méně než 2 % etylenvinylalkoholu, nutného pro dobré bariérové ​​vlastnosti. Recyklovatelné obaly s vysokou bariérou nahradí vícemateriálové struktury (jako je pokovený BOPP/PE nebo pokovený BOPET/PE) v souladu se závazky vlastníků značek do roku 2025 zajistit 100% recyklovatelné obaly. 

„Náhrada nerecyklovatelných obalů z několika materiálů je klíčem k zajištění oběhu plastových materiálů a přináší na trh více kvalitních druhů, které lze použít jako surovinu pro recyklační průmysl,“ říká Olivier Greiner, viceprezident společnosti TotalEnergies. “Jsme odhodláni urychlit oběhové hospodářství integrací principů ekodesignu do našeho procesu vývoje produktů v souladu s naší ambicí do roku 2030 vyrábět 30 % recyklovaných a biopolymerů.“

 

Orientace ve směru výroby – PE
Společnosti tvrdí, že nové řešení má stejné vlastnosti jako tradiční obaly, aniž by byla ohrožena recyklovatelnost. Obal může vstoupit do stávajících toků materiálů k recyklaci a přispět k řešení problému s koncem životnosti plastů.

Sáček se skládá z fólie orientované ve směru výroby (MDO) a těsnicí nalaminované fólie. Takto konstruovaný stojací sáček lze použít pro náročné oblasti, jako je balení kávy. 

„Tato produktová studie doplňuje chybějící kousek skládačky směrem k oběhovému hospodářství. Naše znalosti a technologie pro výrobu bariérových a MDO-PE fólií a rovněž spolupráce všech našich partnerů to dokázaly,“ říká Jonas Schmidt, vedoucí produktového managementu Windmöller & Hölscher.