Dva milníky papírny Progroup

Po 30 letechčele předá zakladatelCEO společnosti Progroup Jürgen Heindl na přelomu let 2022/2023 vedení představenstva svému synovi Maximilianu Heindlovi, který byl dosud jeho zástupcem. Jürgen Heindl přechází do dozorčí rady a v budoucnu povede společnost JH Holding GmbH. Jasný cíl jeho nástupce: Pokračovatřízení rodinné firmyvizírozšiřovat ji tak, aby byla perspektivní.

Společnost Progroup uctila tento významný milník slavnostním ceremoniálem v Lipsku 5. listopadu. Téměř před 30 lety byl v Offenbachu an der Queich uveden do provozu první závod na výrobu archové vlnité lepenky.

 

Inspirativní minulost pro perspektivní vývoj
„Využití síly inovací bylo vždy hlavní součástí našeho úspěchu,“ zdůraznil Jürgen Heindl ve svém projevu. Od svého založení se společnost Progroup zaměřuje na efektivitu a špičkové technologie, na maximální propojení strojů a optimalizaci procesů. Se svým produktem, vlnitou lepenkou, sleduje společnost důsledně zásadu oběhového hospodářství: Jako surovinu pro výrobu surového papíru k výrobě vlnité lepenky používá ze 100 % sběrový papír. Konečný produkt, vlnitá lepenka, je kompletně recyklovatelný a je do výrobního cyklu znovu přiváděn díky recyklaci.

Jak prozíravý byl tento obchodní model již tehdy, se ukazuje nyní při pohledu na dnešní vývoj. „Abychom ještě zachránili naši planetu před klimatickou katastrofou, musíme více než kdy jindy šetřit životní prostředí a zdroje, recyklovat výrobky a znovu je používat. Tak, jak jsme to vždy dělali ve společnosti Progroup,“ vysvětlil Jürgen Heindl.

Nástupce Maximilian Heindl: „Energetická účinnost pro nás je a zůstává hlavním tématem: Díky našim nejmodernějším a vysoce účinným zařízením významně přispíváme ke snižování emisí.“ Technologické prvenství činí ze společnosti Progroup průkopníka v oboru i do budoucna – a tím i spolehlivého partnera pro zákazníky a zaměstnance.

Díky elektrárně na alternativní paliva v Eisenhüttenstadtu je již společnost zcela nezávislá na fosilních palivech. „V naší papírně v Sandersdorfu-Brehně vyrábíme bioplyn pomocí naší čistírny recyklované vody a jím již pokrýváme 10 % energetické potřeby, a po této cestě pokračujeme dále,“ říká diplomovaný ekonom a otec dvou dětí. „Jsem přesvědčen, že i v budoucnu budeme průkopníkem v oboru – a tím i spolehlivým partnerem pro naše zákazníky a zaměstnance.“

Jürgen Heindl (vpravo), zakladatel a CEO společnosti Progroup, a Maximilian Heindl, jeho syn a nástupce ve funkci