Papírová baterie pro napájení etiket a senzorů

Může zcela obyčejný papír napájet jednoduché elektronické výrobky? Ano. Empa (Laboratoře Švýcarské konferedace pro nauku o materiálech a techniku) vyvinula ekologicky rozložitelnou papírovou baterii, která by mohla být použita pro inteligentní etikety na sledování obalů nebo k integraci senzorů do obalů.

Papírová baterie vyrábí elektřinu pouze při přidání vody. Na rozdíl od tradičních baterií, jako jsou běžné články AA, je ekologicky odbouratelná.

 

Bez dopadu na životní prostředí

Podle Gustava Nyströma, vedoucího výzkumné laboratoře pro buničinu a dřevní materiály v Empě, recyklace baterií nefunguje všude na světě, a proto je nutná takzvaná zodpovědná elektronika. Vyvinutá papírová baterie je příkladem takového řešení.

„Velký problém je s odpadem z elektroniky. Nejčastěji se jedná o jednoduché a levné výrobky s malými bateriemi, kde neexistuje žádná významná finanční pobídka k recyklaci. V Empě proto máme několik výzkumných projektů, kde se snažíme tento stav změnit a vyvinout takové typy aplikací, které by nezatěžovaly životní prostředí,“ uvádí v tiskové zprávě.

 

Papír, grafit a zinek

Novinka se skládá z obyčejného papíru a je kombinována mimo jiné s biologicky rozložitelnými látkami, grafitem a zinkem. Papírek se máčí ve slané vodě a po zaschnutí je potištěn speciálním inkoustem. Inkoust na jedné straně listu obsahuje grafitové částečky a na straně druhé zinkový prášek. Kombinace soli, tuhy a zinku začne fungovat, když papír přijde do styku s vodou. Sůl se rozpustí a způsobí, že zinek uvolní elektrony, které mohou pohánět jednoduchý elektronický výrobek.

 

Dialog s různými společnostmi

Empa vidí pro tuto inovaci mnoho využití. Papírová baterie by mohla napájet různé typy senzorů sledujících prostředí, detektorů vlhkosti nebo inteligentních etiket.

„Jednáme již s několika společnostmi, které by mohly baterii integrovat do svých produktů. Věřím více v integraci takové technologie do výrobku pro konkrétní použití než v to, že se baterie bude prodávat samostatně. Jednou z možností by mohlo být začlenění senzorů do obalu, aby bylo možné zjistit, zda výrobek splňuje určitou limitní hodnotu a zda je třeba situaci vyřešit. Tyto senzory by mohly být napájeny papírovou baterií,“ říká Gustav Nyström.

Výzkumný tým v Empě testoval napájení displeje normálního budíku papírovou baterií. Ta dodávala napětí 1,2 V po dobu asi jedné hodiny