Mapa sběren odpadu z výroby samolepicích etiket

Finat, evropské sdružení pro průmysl samolepicích etiket, v říjnu 2020 založil svou iniciativu CELAB (Circular Economy for Labels, tj. Oběhové hospodářství pro etikety, Konsorcium Celab se zaměří na recyklaci nosných vrstev), jež má přispět k větší oběhovosti těchto produktů rozšířením a propagací recyklace nosných vrstev (angl. release liners) a mřížky (angl. matrix) po celém světě.

V posledních letech se jejich sběr a recyklace zlepšily, obzvlášť u pergaminových (angl. glassine) nosných vrstev, a existuje síť recyklátorů, kteří materiály odebírají. Aby byla síť přehlednější, CELAB-Europe letos na svých webových stránkách zahájil provoz interaktivní mapy se seznamem sběren a recyklačních zařízení pro odpad, který vzniká při výrobě obalových samolepicích etiket. Spuštění mapy je výsledkem společného úsilí členů z oboru. Projekt se stále rozvíjí, proto CELAB-Europe vyzývá všechny sběrny a recyklátory papírových a PET materiálů na linery nebo mřížku, aby ho kontaktovali, pokud si do něj přejí být zařazeni.