Ceny lepenek a papírů dále stoupají (10. pokračování)

Finská Kemira zvýšila ceny všech výrobkových řad pro všechny obory v oblasti EMEA od 10. března nebo jak umožní smlouvy (to platí pro všechna její oznámení). Nárůst se bude lišit podle výrobkové řady a zeměpisné oblasti, podrobnosti sdělí zákazníkům přímo prodejní organizace. Všechny výrobkové řady v oboru papír a celulóza na americkém kontinentu zdražila v rozsahu 15–30 % od 15. března. Ceny vybraných klížidel na bázi AKD vosků (alkylketenové dimery) v oblasti APAC vzrostly o 10–30 % od 14. března. Mezi příčinami uvádí např. přísná nařízení o ochraně zdraví při práci. Ceny anorganických srážedel (na bázi železa a hliníku) pro průmyslové obory a úpravu vody v Severní Americe změnila o 20–60 % od 15. února. Procento se liší podle skupin i konkrétních výrobků, závodů a odbytišť.

 

Buckman zvyšuje celosvětově ceny všech svých chemikálií od 1. dubna nebo jak umožní smlouvy. Nárůst se bude lišit podle zeměpisné oblasti, výrobku a trhu; kde si místní podmínky vyžádají další úpravy, může být i vyšší.

 

Solenis zdražuje všechny výrobkové řady speciálních chemikálií v Severní a Latinské Americe o 10–25 % od 1. dubna nebo jak umožní smlouvy (to platí pro všechna jeho oznámení). Kvůli ostrému vzestupu cen surové ropy, který následoval po rozhodnutí americké a britské vlády zakázat nákup derivátů ruské ropy, zažívá bezprecedentní týdenní fluktuaci nákladů. Proto od 1. dubna přechází na každoměsíční přeceňování všech výrobkových řad. Ceny různých výrobkových řad chemikálií pro papír a celulózu a úpravu vody v oblasti APAC mění až o 35 % od 1. dubna. Ceny všech polyakrylamidových polymerů a prostředků pro zvyšování retence v oblasti EMEA zvýšil o 8–15 % od 1. února. Mj. čelí odstávkám svých klíčových dodavatelů prohlášeným za “zásah vyšší moci“. Naama Lilach, viceprezident, komerční provoz, Eurasie, Solenis: „Naše nedávná akvizice SCL, předního světového výrobce primárních surovin pro výrobu kationtového polyakrylamidu, je jednou z mnoha aktivit, které právě podnikáme, aby nám umožnily dále zabezpečit materiály a obsluhovat naše zákazníky.“

 

Ingevity zvyšuje ceny výrobků na bázi borové pryskyřice (mastné kyseliny talového oleje, deriváty a destiláty talového oleje, pryskyřičné smoly) na některých trzích až o 50 % od 1. dubna nebo jak umožní smlouvy.

 

Brazilské Suzano poprvé změnilo cenu bělené sulfátové buničiny z listnatých stromů a informovalo evropské zákazníky o příplatku 30 $/t za dodávky od 1. února. Bělená sulfátová buničina ze severských jehličnanů zdražila o 40 $/t už v lednu.

 

Rakouský Hamburger Containerboard, člen skupiny Prinzhorn, zvedá cenu recyklovaných surových materiálů na výrobu vlnité lepenky o 150 €/t k 1. dubnu. Poprvé je mezi zvyšujícími se náklady vyjmenován i škrob.

 

DS Smith zdražil recyklované surové materiály na výrobu vlnité lepenky v Evropě o 50 €/t za objednávky potvrzené po 10. únoru a o 150 €/t od 11. března.

 

Německá skupina Leipa zvedá ceny surových materiálů na výrobu vlnité lepenky o 130 €/t pro dodávky po 1. dubnu. Své předchozí oznámení o zdražení tiskových papírů opravila z 100 na 180 €/t pro objednávky potvrzené po 1. dubnu. Společnost bude ceny upravovat na měsíční bázi, pokud to bude nezbytné.

 

Sonoco-Alcore zdražila všechny recyklované lepenky v oblasti EMEA o 100 €/t pro všechny zásilky od 14. března.

 

Reno de Medici zdražuje recyklované lepenky o 140 €/t za všechny dodávky od 1. dubna.

 

Iggesund zvyšuje ceny všech lepenek o 120 €/t za dodávky od 1. května.

 

Sappi Europe zvyšuje ceny tiskových papírů a lepenek (natírané a nenatírané grafické papíry, strojně natírané papíry a lepenky) o cca 8 % pro dodávky od 1. dubna oproti změnám zavedeným v I. Q včetně energetických příplatků, které budou po 1. dubnu zahrnuty do standardního nacenění. Zdražilo speciální papíry (natírané a nenatírané na měkké obaly, etiketové a silikonované nosné vrstvy) pro zásilky od 1. března, kvůli přesné výši nárůstu bude v kontaktu přímo se zákazníky a zohlední existující smlouvy.

 

SCA zdražuje bílý a hnědý sulfátový krycí karton v Evropě o 100 €/t od 1. dubna.

 

Italské Burgo fakturuje ke všem tiskovým papírům (strojně natírané, natírané a nenatírané bezdřevé v arších i rolích) na všech trzích 15 % navíc od 1. dubna.

 

Felix Schoeller zvedá ceny speciálních papírů (digitální tisk a nosné vrstvy) až o 6 % pro dodávky po 1. dubnu.

 

Lecta zvýšila ceny nenatíraných a oboustranně natíraných bezdřevých papírů o dalších minimálně 50 €/t za všechny potvrzené objednávky s dodáním v březnu. U objednávek s dodáním po tomto datu budou ceny upřesňovány každý měsíc podle vývoje situace. Zdražila speciální papíry (termální, samopropisovací, etiketové a na měkké obaly) na všech trzích o 8–15 % pro všechny nové objednávky s dodáním po 1. únoru. Ke všem přijatým a potvrzeným objednávkám tiskových i speciálních papírů s dodáním po 1. dubnu dodatečně naúčtuje energetický příplatek, pro objednávky po tomto datu budou energetické příplatky upřesňovány každý měsíc.

 

Po aplikaci lednového a únorového zdražení v USA o 6–9 %, v zámoří, zvlášť na Středním východě, v severní Africe a Latinské Americe o 7–10 % Navigator zvýšil ceny nenatíraných bezdřevých papírů v Evropě o 8–15 % pro vše expedované od 1. března; v Turecku o 8–12 % od 7. března. Pro nenatírané bezdřevé papíry a obaly v USA zavádí energetický příplatek 120 $/t a v oblasti EMEA 105 €/t od 1. dubna až do dalšího oznámení. 15% „energetická, logistická a komoditní přirážka“ k prodejní ceně tissue expedované od 15. ledna má být průběžně revidována v závislosti na vývoji trhu.

 

Rakouský Laakirchen Papier zvedá ceny superkalandrovaných magazínových papírů o 100 €/t u dodávek buď podle nových smluv, nebo navíc mimo stávající smlouvy od 1. dubna.

 

Palm zdražuje standardní novinový papír o základní plošné hmotnosti 45 g/m2 na 750 €/t od 1. dubna.

 

Flint Group Packaging celosvětově zvýšil ceny a dočasné přirážky u všech výrobkových řad pro obaly, které prodávají jeho divize Flexible Packaging, Paper & Board a Narrow Web, a to během I. Q nebo jak umožní smlouvy. Divize Commercial Publication Web zavádí příplatek za všechny výrobky u dodávek od 1. března. Tony Lord, předseda, CPW: „Za rozumný přístup považujeme vyhnout se všeobecnému zvyšování cen a místo toho při čekání na další vývoj trhu uplatnit měsíční přirážku.“

 

Sun Chemical zavedl pro celý sortiment obalových, akcidenčních archových a sítotiskových barev, laků, spotřebních materiálů a lepidel v oblasti EMEA energetický příplatek od 1. března. Mehran Yazdani, předseda, obalové a pokročilé materiály: „Nedávný výkyv inflace spojený s energiemi nelze absorbovat a vyžaduje zavedení příplatků. Můžeme však naše odběratele ujistit, že jakmile to situace dovolí, budou příplatky rušeny.“ Sun Chemical a jeho mateřská společnost DIC celosvětově aktualizují stávající přepravní příplatek u sortimentu barevných materiálů. Navíc bude pro veškerý sortiment platit od 1. dubna energetický příplatek. Jejich konkrétní výše bude sdělena přímo zákazníkům.