FEFCO uvedlo 12. vydání FEFCO Code

Evropská federace výrobců vlnité lepenky (‎‎FEFCO) ‎‎potvrdila uvedení revidované verze Kodexu FEFCO, přejmenované na ‎‎FEFCO Code – Design Styles library for corrugated board products‎‎‎. ‎

FEFCO Code je mezinárodně používaný systém pro konstrukci obalů z vlnité lepenky. Byl federací vyvinut na sklonku 60. let 20. století, aby nahradil komplikované slovní popisy konstrukce obalů odlišnými kódy a návrhy a vytvořil společný základ pro interní komunikaci se zákazníky po celém světě. Kodex je široce uznáván, je přijat Mezinárodní asociací pro obaly z vlnité lepenky (ICCA) a používán celosvětově.‎

‎12‎‎. ‎‎verze odráží vývoj v odvětví vlnité lepenky, nové technologie, změny na trhu a více než sto nových konstrukcí, včetně nové řady týkající se maloobchodu a elektronického obchodování. Kodex je interaktivní dokument s přehledovou stránkou pro každou řadu, která zvýrazňuje nové kódy. Všechny konstrukční detaily byly standardizovány.

„Revize knihy kódů FEFCO je jednou z nejznámějších a nejuznávanějších prací FEFCO a je denně používána návrháři obalů. Bude i nadále podporovat komunikaci mezi výrobci obalů z vlnité lepenky a jejich zákazníky po celém světě v rámci nových trendů na trhu,“ uvedla Eleni Despotouová‎, generální ředitelka FEFCO.‎

‎FEFCO Code zahrnuje nejoblíbenější a nejúčelnější konstrukce krabic používaných výrobci vlnité lepenky a jejich zákazníky; mohou být generovány počítačem během několika minut a návrhy lze upravit a přizpůsobit tak, aby vyhovovaly jakémukoli produktu a požadavku. FEFCO Code poskytuje výrobci obalů z vlnité lepenky základ pro složitější nebo speciální návrhy, které zahrnují obalové prvky na zakázku, a to pomocí kombinace dvou nebo tří základních stylů FEFCO.‎