Leonhard Kurz představuje technologii Trueseal Digital

Na vakcíny, očkovací certifikáty a výsledky testů na covid-19 útočí stále více padělatelé. V zájmu ochrany lidí před trápením a zvýšení důvěry v protipandemická opatření musí organizace investovat do ochranných opatření. Společnost Leonhard Kurz představuje novou aplikaci s názvem Trueseal Digital, jež kombinuje jeho řešení pro kódování produktů Trustcode s kryptografickým šifrováním. To znamená, že údaje o výrobku jsou zabezpečeny dvojnásobně – výsledný QR kód nebo datamatrix existuje na světě pouze jednou. Je téměř nemožné stejným postupem znovu vytvořit jejich identickou kopii. To pro padělatele představuje obtížně překonatelnou překážku. Tyto QR kódy či datamatrixy lze přečíst pomocí standardních čteček nebo aplikací, které dekódují veřejné klíče. Údaje z nového kódu jsou uloženy v zabezpečené databázi.

Trueseal Digital je založen na technologii Trustcode, proto lze do kódu integrovat další zákaznické služby nebo analytické funkce. „Technologie Trueseal Digital je komplexní. Integrace bezpečnostního řešení do stávajících systémů je pro majitele značek stejně snadná jako nákladově výhodná. Jejím prostřednictvím lze stávající QR kód snadno nahradit novým, který byl vytvořen pomocí Trueseal Digital,“ vysvětluje Benno Schmitzer, výkonný ředitel, Kurz Digital Solutions. Trueseal Digital je stejně vhodný pro digitální i fyzické dokumenty a produkty. Generované bezpečnostní prvky lze číst offline i online. Kdo potřebuje další zabezpečení, může ho zkombinovat s ostatními aplikacemi z programu Trustconcept. Fyzické produkty profitují z tenkých fólií Trueseal Protect, protože mohou být opatřeny etiketami s nereprodukovatelnými holografickými vzory. Ty vizuálně zvýrazňují produkty a zároveň zákazníkovi sdělují, že výrobce zaručuje nejvyšší úroveň zabezpečení.