Bílá kniha: obaly vs. plýtvání potravinami

Ishida Europe a Astonská obchodní škola uspořádaly před 250 diváky debatu u kulatého stolu mezi odborníky z různých oblastí potravinářského průmyslu na téma „potravinářské balení vs. plýtvání potravinami – směřování k oběhovému hospodářství“. Záznam je ke zhlédnutí zdarma za e-mailovou adresu zde. Diskusi řídila Stella Despoudiová, jež na Astonské univerzitě v Birminghamu přednáší o provozu a řízení dodavatelských řetězců. Na základě webináře nyní vypracovala stejnojmennou bílou knihu, jež je k dispozici zdarma ke stažení za e-mailovou adresu. Obsahuje přehled šesti současných megatrendů v balení potravin: iniciativy za omezení plastů; trvale udržitelné balení potravin; předpisy pro balení a označování potravin; spotřebitelské trendy; nové technologie balení potravin a balení 4.0; náklady na moderní balení potravin. Zpráva v rámci každého z nich zdůrazňuje klíčová zjištění a problémy a složitost mnoha dotčených témat. Navrhuje vhodná řešení na pomoc organizacím při zavádění změn k vybudování oběhového hospodářství. Např. na cestě k omezení plastových obalů je základní zajistit, aby alternativní obalové materiály nepřispěly k plýtvání potravinami. Podobně pokud nové měkké obaly mají pomoct se zvýšením účinnosti a výkonnosti zpracování, pak strojní vybavení musí být s novými materiály plně kompatibilní kvůli těsnosti svarů. Pro výrobce obalů je úkolem snížit množství použitých obalů pomocí udržitelných materiálů při zachování a prodloužení trvanlivosti obsahu. Mezi navrženými řešeními je zdůrazněna potřeba spolupráce – a to všech účastníků řetězce a také vlád a spotřebitelů – a posíleného vzdělávání a zapojení spotřebitelů. Pokud bude omezeno plýtvání potravinami, mohou se zvýšit jejich zásoby, dostupnost a bezpečnost bez plýtvání jinými zdroji, jako je půda, práce a voda. Identifikovanou cestou k dosažení tohoto cíle je oběhové hospodářství.