Přihlaste se na MSV do konce června za nejvýhodnějších podmínek

Konání podzimních veletrhů bude možné bez omezení

Veletržní správa BVV společně se svými partnery a odbornými garanty intenzivně pracuje na přípravách Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se uskuteční od 8. do 12. listopadu 2021 na brněnském výstavišti.

S Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR spolupracuje na rozvolňovací strategii včetně veletrhů. Zásluhou narůstající imunity a ústupu pandemie počítá strategie rozvolňování, schválená Radou vlády pro zdravotní rizika, od července s konáním veletrhů ve standardním režimu bez omezení, stejně jako v případě maloobchodu a nákupních center. Pro přípravu Mezinárodního strojírenského veletrhu je to dobrá zpráva.

 

Osobní kontakt je základem úspěšného byznysu

Mezinárodní strojírenský veletrh bude důležitý pro restart ekonomiky a průmyslu. Většinu návštěvníků tvoří odborná veřejnost, přičemž 80 % návštěvníků rozhoduje nebo spolurozhoduje o investicích a nákupech ve firmách. Ztráta osobních kontaktů v době pandemie potvrdila, že veletrhy jsou nejen pro průmysl nepostradatelné. Obchodní a marketingový význam MSV prokázal i průzkum mezi vystavovateli, kteří vnímají strojírenský veletrh jako firemně důležitou prezentaci umožňující efektivní osobní jednání se stávajícími i novými zákazníky a partnery.

 

Digitální továrna 2.0

Součástí MSV bude opět i úspěšná expozice Digitální továrna 2.0. „Cílem letošního ročníku je ukázat, jak zvládnout technologickou transformaci české ekonomiky. To vše v souladu s Národním plánem obnovy. K vidění budou nejnovější služby a produkty v oblasti digitalizace podniků. Zaměříme se také na témata jako umělá inteligence ve výrobě, 5G sítě, inteligentní robotika nebo blockchain,“ řekl Michalis Busios, ředitel MSV. Mezi výrazná témata strojírenského veletrhu bude patřit také 3D tisk. Souběžně s MSV se v letošním roce uskuteční veletrhy Transport a Logistika a Envitech.

 

Uzávěrka přihlášek pro vystavovatele

Řádný termín pro podání přihlášky k účasti na MSV se rychle blíží. Výstavní plochu za nejlepších cenových podmínek lze objednat do 30. června 2021. V letošním roce navíc došlo k upravení podmínek účasti tak, aby byla pro vystavovatele minimalizována rizika spojená s aktuální situací.

Pozvánka pro vystavovatele

Jak se přihlásit