Page 8 - Packaging 6/2021
P. 8

ROZHOVOR / OSOBNOST
  se svými prezentacemi. Ale nakonec je, myslím si, stejně nejdůležitější, jaké jméno má firma mezi lidmi. A je podstatné, když lidé vědí, že je firma ve městě již dlouho, prosperuje, rozrůstá se, zkrátka lidé vidí, že firma má perspektivu rozvoje a zaměst- nanci dostávají pravidelně výplatu.“
Nedostatek surovin...
...to se nyní všeobecně ví. A že i proto jejich ceny stoupají, je zákon trhu. Když je něčeho nedostatek, prodává se dráž. Důvody nedostatku jsou různé. Podle Romana Jamnického
je to zaviněno i covidovou epidemií. Mezi lidmi panovala nejistota, inves- tice se odkládaly. Nejen u firem, ale
i u spotřebitelů. Řada lidí pracovala
z domova, enormně vzrostly počty e-shopů, narostla potřeba obalů, zvláště vlnité lepenky. Ale nejen to. Když jsme si zvykli na myšlenku, že tu s námi covid je, začaly se uskuteč- ňovat odkládané investice a zásoby se rychle vyčerpaly. Pokud jde o obaly, kapacita papíren momentálně nestačí, proto je nedostatek. A chvíli to trvá, než se situace uklidní. Papírny, vyrá- bějící grafické papíry, se „přezbrojují“ na výrobu obalového materiálu a tento trend se nevyhnul ani skupině Model, která koupila papírnu v německém městě Eilenburg od Stora Enso a za- hájila přípravu rekonstrukce papírny
z grafických papírů na papír pro vlnitou lepenku. Ale nejde to ze dne na den, rekonstrukce potrvá přibližně dva roky.
Plány do budoucna
„Nebudu nic prozrazovat, to nemůžu
a nedělá se to,“ odpovídá na mou otáz- ku Roman Jamnický, „ale je to tak, že
v průměru Model Obaly investuje ve čty- řech hlavních lokalitách, kde má závody, 400 až 500 milionů korun ročně. A je to do různých výrobních technologií, auto- matizace a robotizace, ale i do nezbytné infrastruktury. A podobné investice se chystají pro další roky.“
Při následné exkurzi jsem se o tom přesvědčil na vlastní oči. Viděl jsem několik robotů na konci linek (výseky a lepička) přímo v akci, a také jsem si prohlédl impozantní sklad, kde jsou palety narovnány – bez doteku lidské ruky – do výšky 14 metrů. A těch ulic s regály je 12. Většina regálových míst byla zaplněna. Také jsem se dozvěděl, že z opavského závodu Model Obaly denně odjíždí okolo 70–80 kamionů se zbožím.
Kašírování doposud nad digitálem vítězí
Model Obaly má tři linky na kašíro- vání vlnité lepenky, a ještě nějaký čas to tak zůstane. Nevyhýbá se digitálnímu tisku, ale podle mínění Romana Jamnického není zatím digitální tisk tak daleko, aby před- čil technologii kašírování vlnité lepenky archem s ofsetovým tiskem. Ve Weinfeldenu sice běží digitální tisk vlnité lepenky od firmy Bobst, ale pořád ještě chybí ty velké mož- nosti, které skýtá ofset, a to jak z hle- diska výrobních nákladů, barvy pro digitální tisk jsou stále ještě značně drahé, a také ofsetová technologie nabízí, především z hlediska dalšího zušlechťování (ražba, laky...) větší řadu možností, než je tomu u digitá- lu. Doba digitálního potisku přijde zřejmě velmi brzo, potom se samo- zřejmě technologie bude měnit.
Pro Model Obaly je copacking jen malá část byznysu...
... ale nevzdávají se ho. Nejde o e-shop, ale spíš o kompletaci pro zákazníka podle jeho zadání. Dostanou zboží
od zákazníka, zkompletují, zabalí, nejlépe do obalů od Modelu, a dodají na místo určení. Jde například o vá- noční balíčky nebo jiné různé dárkové či marketingové akce. „Nejedná se o ně- jaký velký byznys, ale spíš o servis pro naše zákazníky, kteří to po nás požadují.“ Samozřejmě zde hraje roli sezónnost
a také, zda se prodeji daří či nikoliv. Pokud zboží mizí z regálů samo, není copackingu tolik třeba, nejde-li prodej, marketing našich zákazníků zareaguje různými akcemi – balením různých výrobků dohromady, a pak je copac- king jednou z podpůrných variant.
Náhrada plastů papírem
„Nejsem přítelem extrémů, ale někde se začít musí,“ říká na téma plasty versus papír Roman Jamnický. „Mým koníčkem je potápění. Mám za sebou již okolo 200 ponorů v různých lokalitách. Ale kdybyste viděl, kolik jsem viděl já osobně plastů
na dně, tak byste se zhrozil. Od obalů, přes ubrusy, slunečníky... Podmořský svět je úžasný, ale ne s odpady, které se nerozloží ani za desítky let. Když si potom kdokoli
z nás přečte vědecké studie a měření jednoho z tichomořských plovoucích ostrovů z plastů „Great Pacific Garbage Patch“ , který už
je větší než Německo, Španělsko a Francie dohromady s celkovou odhadovanou váhou 80 až 100 000 tun plastu, pochopí, že je čas na činy. Když vytvoříme tlak na to, aby se objem plastů redukoval, bude to pro naši planetu jen dobře. Bude to dobře pro naše příští generace. A že to občas uletí do něja- kého extrému, že se to přežene, to se stává. Ale obecně ten tlak na změnu vyvolává tlak na recyklovatelnost, inovační aktivity, nové vynálezy, materiály a produkty. To se týká jak plastů, tak i papíru. Určitě to na začátku bude bolet, bude to stát peníze, ale na kon- ci budeme žít všichni v lepším životním prostředí. A především mladá generace to už začíná chápat.“
Budoucnost Modelu Obaly je jasná
Jasná bude už i proto, že v Modelu Obaly chtějí v příštím roce, kromě investic do technologií, instalovat
na střechy továrny v Opavě solární pa- nely o výkonu 1,4 MWh, a tím aktivně přispět ke snižování CO2, k lepšímu životnímu prostředí. Tak do budouc- na: HODNĚ SLUNÍČKA!
   8 PACKAGING 6/2021   6   7   8   9   10