Page 6 - Packaging 6/2021
P. 6

ROZHOVOR / OSOBNOST
  Půlmiliardové investice ročně musejí být někde znát
V opavském Modelu Obaly, a. s., se s COO (generálním ředitelem) Romanem Jamnickým opět sešel Jiří Richtr. Zajímal se, jak si stojí společnost Model Obaly po pěti letech, které uplynuly od jejich posledního společného rozhovoru. Jářku, nestojí si vůbec špatně.
 Společnost Model Obaly je jedním z největších hráčů na poli výroby lepenek
a produktů z ní. Tak to bylo a je, a jistě tomu bude i nadále. Každopádně
půlmiliardové roční investice tomu nasvědčují.
„Každý voják má ve své tornistře maršálskou hůl!“
Tuto památnou větu vyřkl Napoleon Bonaparte a přeneseně to platí i pro Romana Jamnického, který to za svého 39letého působení v Modelu Obaly dotáhl až na generálního ředitele.
A tak, jako Napoleon, i on je ke svým „vojákům“ přísný, ale i uznalý.
Roman Jamnický je ve funkci generál- ního ředitele šest let. Ptám se: Pře- kvapilo vás něco, když jste nastoupil do této funkce? „Šest let to bylo letos
v září. Než jste přijel, díval jsem se, odkdy jsem v Modelu Obaly a je to již neuvěřitel- ných 39 let. Za tu dobu jsem také leccos zažil a vím dobře, jak firma funguje. Příští rok to tedy bude kulatých 40 let
a myslím, že je na čase, abych se nad tou skutečností zamyslel, abych u svého ředi- telského stolu nezkameněl,“ říká na úvod s úsměvem Roman Jamnický. „Abych odpověděl na vaši otázku: Pro mne bylo velkou školou, když jsem budoval závod Model v Nymburce a později v Polsku, tam jsem si to vedení vyzkoušel. Řešil jsem tam nejen technické problémy, ale
i pracovní a obchodní. Spousta problémů byla podobná těm současným, někdy mám pocit jakéhosi déjà vu. Problémy
se opakují, ale co se neopakuje, je způsob jejich řešení. Je to o tom, že se mění lidé, trh, prostředí. Jiná doba si vyžaduje jiná řešení. Nicméně, tehdy jsem měl u nás svého nejvyššího nadřízeného, kterému jsem se ze své práce zpovídal. Nyní jsem
tím nejvyšším u nás já, takže ta odpo- vědnost a zodpovědnost je na mně. Navíc nyní je doba vysoce turbulentní, je třeba na ni rychle reagovat. Například poslední dobou je enormní tlak na mzdy. Záro- veň je nedostatek pracovních sil. Je třeba zvyšovat produktivitu, jednak zlepšením organizace práce, to je levnější varianta, a pak investovat do automatizace, což je samozřejmě dražší. Chybí materiál a jeho ceny enormně rostou, nyní se k tomu přidávají i energie..., určitě se tady těch šest let jako generální ředitel nenudím,“ dodává Roman Jamnický.
Když se dostanete až na vrchol...
„Než jsem nastoupil do této funkce,“
odpovídá Roman Jamnický na mou otázku ohledně změny vztahů jeho kolegů k němu, „měl jsem kolegy na stej- né úrovni a podle toho probíhala jednání a diskuse. A najednou jsem jim začal šéfovat. Někteří moji kolegové byli zvyklí pracovat jinak, než jsem já požadoval,
a tak museli svoje myšlení a chování upravit. Chvíli to trvalo, ale nakonec pochopili, že nám jde o stejnou věc a celé se to usadilo.
Jsem rád, že mám takový tým. Když jsem nastupoval do funkce, právě docházelo ke generačním výměnám, během roku odešli čtyři pracovníci z vedení firmy
a museli nastoupit jiní. Ne vždy se výběr povedl na sto procent, a i tak máme někdy rozdílné názory. Ale je to určitě lepší, než kdyby vám lidi jen přikyvovali a nikam se to neposouvalo. Mám v týmu spolupra- covníky, kteří umějí prosazovat a obhájit
svůj názor, což je rozhodně lepší. Přemýš- líme o problému, diskutujeme, a stává se, že přicházíme na jiné, vhodnější řešení.“
Model Obaly nezná červená čísla
Ani Model Obaly není vůči vnějším vlivům imunní, podle slov generální- ho ředitele docházelo a dochází k růz- ným výkyvům na obě strany, nicméně prorůstový trend je zcela zřejmý. Když jsem vyslovil dotaz na „červená čísla“, Roman Jamnický je zamítl jako zcela nepřijatelná – prostě „to se tady nikdy nestalo, to vůbec ne.“ Model Obaly letos dosáhne téměř šesti miliard korun obratu a podle slov ředitele tento trend bude pokračovat.
Rodinná firma výhodou
Roman Jamnický pracuje v rodinné firmě Modelů a nemá proto zkušenost s firmou nerodinnou. Ale je přesvěd- čen, že rodinná firma je výhodou, především pro snazší komunikaci. „Mezi námi a majiteli není žádný další mezistupeň, my se setkáváme přímo
s nimi a rozhoduje se napřímo. Není mezi námi např. valná hromada akcionářů, kteří hledí jen na určitá čísla, podle kte- rých posuzují společnost. My vysvětlíme majitelům naše stanovisko a oni to buď akceptují, nebo ne. To považuji za velkou výhodu.“ Možná, že v budoucnu si stálý růst skupiny Model vyžádá změnu struktury vedení, ale podle slov Roma- na Jamnického je toto starost majitele. A pokud jde o postavení Modelu Obaly v naší zemi v rámci skupiny Model, nestojí si vůbec špatně, naopak.
Trh s potravinářskými obaly roste
„Vyrábíme hodně obalů pro průmysl potravin, ten stále roste, a velké nárůsty máme i v obalech na hygienické pro- středky, hračky apod., což nás velice těší. Na rozdíl od některé naší konkurence není
     6 PACKAGING 6/2021

   4   5   6   7   8