Page 61 - Packaging 6/2021
P. 61

MANAGEMENT / ZAMĚSTNANOST
    a v Čechách o dva procentní body. Index na Moravě a ve Slezsku oslabil o dva procentní body.
Globální pohled
Výsledky průzkumu pro čtvrté čtvrt- letí 2021 ukazují, že zaměstnavatelé ve 41 ze 43 zemí a oblastí plánují
v nadcházejícím čtvrtletí zvyšovat počet zaměstnanců, pouze ve dvou očekávají negativní náborové aktivity. V porovnání s předchozím čtvrtle- tím náborové plány posílily ve 31
ze 43 zemí, oslabily v 10 a zůstaly beze změny ve dvou. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku, kdy pandemie covid-19 byla v plném proudu v téměř celém světě, zaměst- navatelé ve všech 43 zemích a oblas- tech hlásí růst trhu práce. Nejsilnější trh práce očekávají v příštím čtvrtletí zaměstnavatelé ve Spojených státech, Indii, Kanadě, Nizozemí, Mexiku
a Francii, zatímco nejslabší náborové aktivity hlásí Panama, Jižní Afrika, Singapur, Chorvatsko a Argentina.
O průzkumu „ManpowerGroup Index trhu práce“
Průzkum ManpowerGroup Index trhu práce se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování plánů zaměst- navatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí. Česká republika je jednou ze 43 zemí, ve které průzkum probíhá. V rámci projektu ManpowerGroup Index trhu práce pro 4. kvartál roku 2021 byli osloveni zaměstnavatelé re- prezentativního vzorku 750 zaměst- nanců v České republice a byla jim položena stejná otázka:
„Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnos- ti ve čtvrtém čtvrtletí 2021 v porov- nání s aktuálním čtvrtletím?“ Průzkum probíhá již více než 55 let
a za tuto dobu se stal jedním z nejdů- věryhodnějších průzkumů náborové aktivity na světě. ManpowerGroup In- dex trhu práce je založen na dotazování téměř 45 000 zaměstnavatelů z ve- řejného i soukromého sektoru napříč 43 zeměmi a je považován za vysoce důvěryhodný ekonomický indikátor. Více informací o průzkumu a de- tailní výsledky všech zemí najdete
na stránkách www.manpower- group.com v sekci Research Center nebo na www.manpowergroup.cz/ pruzkumy/
Index trhu práce v České republice
Index trhu práce v ČR – zpracovatelský průmysl
Index trhu práce v ČR – ubytování a stravování
Index trhu práce v ČR – stavebnictví
Index trhu práce v ČR – finance
Index trhu práce v ČR – Praha
     PACKAGING 6/2021 61
   59   60   61   62   63