Page 33 - Packaging 6/2021
P. 33

VELETRHY / MSV 2021
  zaměřila expozice Digitální továrna 2.0 v pavilonu F. Zlatý partner projektu, společnost Siemens, a další dvě desítky firem zaměřených na digitální techno- logie předváděly, jak v praxi fungují jed- notlivé komponenty digitální továrny.
V rámci odborného doprovodného programu se uskutečnily desítky akcí – konferencí, workshopů, seminářů
i panelových diskusí. Velká pozornost se zaměřila na konferenci „Česká re- publika – průmyslová velmoc 2028?“, která řešila druhou technologickou transformaci české ekonomiky. Tradičně vysokou účast mělo Fórum aditivní výroby 2021, proběhly také třídenní B2B projekt Kontakt-Kon- trakt, Zasedání česko-indonéské smíšené komise pro ekonomickou spolupráci nebo Česko-indonéské podnikatelské fórum a B2B.
Veletrhy Transport a Logistika,
a ENVITECH
10. veletrh Transport a Logistika ukázal, že také dopravní a logistické firmy se intenzivně připravují na po- žadavky digitalizovaného průmyslu. V projektu Packaging Live se předsta- vila vzorová roboticky řízená balicí linka. Mezi vystavovateli bylo
i Ministerstvo dopravy Velké Britá- nie, které informovalo české firmy
o chystaných změnách v přepravě
v souvislosti s brexitem. Uskutečnil se také veletrh technologií pro ochra- nu životního prostředí ENVITECH se zvýrazněným tématem cirkulární ekonomika.
Zlaté medaile MSV 2021 pro šest inovativních exponátů
Nejlepší exponáty opět soutěžily
o prestižní Zlaté medaile MSV. Odborná hodnotitelská komise udělila šest hlavních cen inovativ- ním exponátům plus Zlatou medaili za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy – tu si převzal profesor Štefan Kassay. Zlatou medaili za inovaci výrobního stroje získala společnost Slovácké strojírny za multifunkční hrotovou brusku BUD 100/7000 MULTI.
V kategorii inovace v automatizač- ní technice a Industry 4.0 uspěla společnost Misan s exponátem Okuma Armroid. Ve stejné kategorii získala Zlatou medaili MSV 2021 také firma Stoba & Optisolutions
s exponátem Al-Inspector.one. Firma 4dot Mechatronic Systems získala Zlatou medaili za senzor přetvoření 4dot SM, který soutěžil v kategorii inovace komponentů ve strojírenství. V kategorii inovace v transportu
a logistice zvítězila firma Beckhoff Automation s exponátem XPlanar. Nejlepší inovací ve zpracovatelské technologii bylo podle poroty zaří- zení pro desinfekci a úpravu kapalin CaviPlasma, které vystavilo Vysoké učení technické v Brně – Fakulta strojního inženýrství.
63. Mezinárodní strojírenský veletrh se uskuteční společně s veletrhy IMT, PLASTEX, FOND-EX, WEL- DING a PROFINTECH v termínu
3. až 7. 10. 2022.
Ohlasy z veletrhu
„Mám velkou radost, že se nám všem dohromady podařilo udělat další ročník MSV. Byla roční pauza, bylo to náročné, ale nesmírně mě těší, že vrchol průmy- slové sezony ve střední Evropě je opět
v Brně.“
Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a mini- str dopravy
„Skvělý veletrh. Je to důkaz úžasné schopnosti českých firem se prezentovat.“ Jakub Kulhánek, ministr zahranič- ních věcí
„Chci ocenit práci Veletrhů Brno, je tady přes tisíc firem, což je v současné době fantastický úspěch. Celý veletrh jsem si prošel a vážím si toho, co jsem viděl. Fir- my se posunuly v digitalizaci, v Průmy- slu 4.0 a ve všech oblastech, které Svaz průmyslu a dopravy ČR prosazuje.“ Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
„Z japonské perspektivy je český trh urči- tě velmi důležitý. Dá se říci, že je jakousi branou do Evropy. Japonská expozice
na MSV je způsob, jak se Japonsko snaží podporovat svoje firmy při jejich expanzi na zahraniční trhy.“
Hideo Suzuki, velvyslanec Japonska v České republice
„Byli jsme MSV mile překvapení. Jsme tradiční vystavovatelé, a pokud se ne- stane něco naprosto nepředvídatelného, přijedeme znovu. Překvapující byl zájem
      
               Koenig & Bauer        
   
Koenig & Bauer (CEE) Sp. z o.o.           31   32   33   34   35