Page 32 - Packaging 6/2021
P. 32

Po loňské pauze, vynucené pandemií, brněnské vý- staviště znovu přivítalo největší středoevropský veletrh průmyslových technologií. Expozice
1 016 vystavujících firem z 35 zemí si za pět dní prohlédlo více než 35 tisíc návštěvníků.
„Ozubená kolečka MSV do sebe tentokrát nezapadala jako obvykle. I přes řadu bariér a nepříznivých okolností se poda- řilo připravit největší veletržní strojíren- skou akci tohoto roku v regionu střední Evropy. Věřím, že příští strojírenský veletrh se již bude konat ve standardních podmínkách a ve standardním rozsahu,“ zhodnotil 62. ročník MSV generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš.
Přes složité podmínky na MSV dorazili VIP hosté i ze vzdálených zemí
Poprvé se na MSV prezentovaly oficiálními expozicemi Japonsko
a Indonésie. Na veletrh přicesto-
vala indonéská vládní a obchodní delegace. Společné oficiální stánky zaštítěné vládou nebo proexportní institucí na MSV 2021 otevřely také Tchaj-wan, Rakousko, Polsko, Francie a Slovensko. Veletrh navštívili rovněž velvyslanci a členové diplomatické- ho sboru. Mezi VIP hosty veletrhu nechyběli ani zástupci české vlády. Na expozicích veletrhu a na Sněmu Svazu průmyslu a dopravy s pod- nikateli diskutovali předseda vlády Andrej Babiš, místopředseda vlády, ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Na dotazy ohledně
vývoje pandemie a případného lock- downu odpovídal ministr zdravotnic- tví Adam Vojtěch.
Česká národní expozice podruhé
Před dvěma lety měla na MSV premi- éru Česká národní expozice s mottem Czech Republic: The Country For The Future. Letos se expozice sdružující služby státu podnikatelům na vele- trhu otevřela znovu. Po celých pět dnů byli na stánku přítomni experti ze 14 státních organizací spojených
s průmyslem nebo podporou exportu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo dopravy, agentury CzechInvest
a CzechTrade, Exportní garanč-
ní a pojišťovací společnost, Česká exportní banka, Národní rozvojová banka, Technologická agentura ČR, Česká rozvojová agentura, Úřad průmyslového vlastnictví, Agentura pro podnikání a inovace a Strojíren- ský zkušební ústav. Česká národní
expozice nabídla služby a asistenci státu podnikům v každém životním cyklu podnikání, od podpory start- -upů a podnikatelských inkubátorů přes exportní asistenci, exportní financování a pojištění až po ochranu duševního vlastnictví, zkušebnictví
a certifikaci. V expozici se konal
také zajímavý doprovodný program včetně setkání podnikatelů s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade – Meeting Point CzechTrade 2021.
Digitální továrna 2.0 a odborný doprovodný program
Hlavní téma ročníku v podobě digi- talizace rezonovalo celým veletrhem
a řešení zaměřená na průmysl budouc- nosti byla k vidění ve všech halách. Pandemie nám všem ukázala, že digitalizace je naprostou nezbytností, a veletrh toto téma po dvou letech posunul opět na vyšší úroveň. Pro digitální transformaci průmyslu je nezbytná práce s interními i externími daty, a právě na tuto problematiku se
VELETRHY / MSV 2021
  MSV: ozubená kolečka se mění na jedničky a nuly
62. Mezinárodní strojírenský veletrh ukázal, kam se průmysl za dva roky posunul. MSV 2021 se konal v nezvyklém listopadovém termínu a v omezeném rozsahu, ale zachoval si kvalitu a znovu ukázal nejvyspělejší technologie
a fenomény proměňující průmyslovou praxi – inteligentní robotiku, internet věcí, 3D tisk, firemní datové systémy i řízení pomocí umělé inteligence.
    32 PACKAGING 6/2021   30   31   32   33   34