Page 34 - Packaging 6/2021
P. 34

VELETRHY / MSV 2021
   potenciálních zákazníků. Byl zájem
o stroje, ptali se na konkrétní věci, nebylo to jen obecné. Letos přišli na veletrh jen ti, kteří o něj měli skutečně zájem.“ TAJMAC-ZPS, Hana Modlitbová, vedoucí propagace
„Účast v projektu Digitální továrna 2.0 nám dává velký smysl. Trend digitali- zace je tady už dlouho, ale lokálně ještě pořád není úplně uchopený. Vidíme
zde prostor pro osvětu, proto jsme rádi, že Digitální továrna už nestojí bokem, ale je nedílnou součástí pavilonu. Je to
i symbolické, protože digitalizace se stala nedílnou součástí naší reality, ať už té strojírenské a průmyslové, nebo všeobec- ně, jak to ukázal i covid-19.“
Siemens, Veronika Němcová, Head of Communications
„Veletrh už není jenom o byznysu,
ale o setkávání s partnery. Přijdou si
za námi popovídat. Samozřejmě k nám chodí více ti, které osobně známe. Dvacet procent kontaktů, které tady získáme, jsou zcela nové.“
SCHUNK Intec, Pavel Ambrož, Gene- ral Manager
„Veletrh vnímáme jako utužování vztahů. Sejdeme se tady s dlouholetý- mi partnery a kromě obchodu se spolu
i zasmějeme. Celkově jsme s letošním ročníkem spokojení a jsme rádi, že se
v rámci možností uskutečnil.“ KUBOUŠEK, Tomáš Dudík, regionál- ní obchodní manažer
„V naší expozici jsme se doslova neza- stavili. Návštěvnost byla velice příjemná a zájem nás určitě překvapil. Přišli
k nám stávající zákazníci, ale především jsme zde získali ty nové. I v tom letošním nastavení samotného veletrhu vidíme
v nových kontaktech velký potenciál. Tím, že se prezentujeme na Mezinárod- ním strojírenském veletrhu si posilujeme svou značku.“
MCAE systems, Kristýna Homolová, manažerka marketingu
„Naši partneři si nás na veletrhu našli. Letos nás překvapil vysoký zájem studentů. Celkově hodnotíme veletrh pozitivně.“
Stäubli Systems, Michal Šára, ředitel robotiky.
„Obsazenost byla slušná, zákazníci přicházeli a setkávat se chtěli. Z mého pohledu se určitě splnilo, co od veletr- hu očekáváme. Struktura návštěvníků zůstala stejná. Jsou tu návštěvníci ze Slovenska, z Moravy a z Čech, kteří sem
jedou několik hodin, aby se veletrhu zúčastnili. Za mě jako za Arburg bude- me dále pokračovat, chceme se účastnit veletrhů, je to naše obecné směřování.
S letošním ročníkem jsme spokojení.“ Arburg, Daniel Orel, jednatel
„I přes současnou situaci se za námi přišlo podívat dostatek lidí. Veletrh je pro nás místem, kde se setkáváme se stávajícími partnery a posilujeme s nimi vztahy.“
1. PLASTCOMPANY, Petr Betáš, výkonný ředitel
„Veletrhy bereme jako hlavní marketin- govou akci v tuzemsku. Pokud bychom tady nebyli, nemohli bychom získat nové partnery a utužit vztahy s našimi VIP klienty. Vidíme v nich tedy potenciál pro budování firemní značky.“
Milan Bolf, jednatel společnosti PAPco a partner společnosti Olympus
„Jsme rádi, že se MSV vůbec koná. Jsme zde už sedmý rok a příští rok přijedeme zase s novým produktem. Věřím, že
se zde sejdeme všichni bez covidových omezení.“
ErgoPack Bohemia, Libor Hrstka, jednatel
„Pokud mohu zhodnotit přínos celé
naší účasti na veletrhu, tak opravdu jen pozitivně. Zúčastnili jsme se projektu kompletní balicí linky a ve výhledu máme další účast na lince, která bude ještě propracovanější.“
Tech-Con (Markem Imaje Packaging Live), Stanislav Zdražil, produktový specialista.
   34 PACKAGING 6/2021

   32   33   34   35   36