Page 35 - Packaging 6/2021
P. 35

VELETRHY / MSV 2021
  Navštívili jsme také
tyto společnosti:
V expozici společnosti Fanuc byla k vi- dění novinka, robot R-2000, který díky vysokému výkonu a vysoké nosnosti
v rozsahu 100 až 250 kg, nabízí doko- nalé řešení v nejrůznějších aplikacích vyžadujících vysoké užitečné zatížení. Miloslav Kolpach, specialista technic- ké podpory firmy Fanuc:
„R-2000, kompaktní a vysokorychlostní robot se štíhlým zápěstím a ramenem, je univerzální stroj navržený pro mani- pulaci s nejrůznějšími materiály a pro bodové svařování. Robot R-2000 má duté zápěstí (highlight), kabely jsou ukryty v rameni robota. Při manipulaci robota tak kabely nepřekážejí, zlepšily se i některé výkonové parametry. Robot má nosnost 210 kg.
Dále bych rád představil robot CRX. Ten nabízíme ve dvou verzích, krátkou, 1,2 m, a dlouhou, 1,4 m, v obou případech s nos- ností 10 kg. Je to kolaborativní robot, lze jej zároveň využít v nekolaborativním režimu. V kolaborativním režimu slouží momentové senzory, umístěné na rameni robota, k tomu, že při nárazu na pře- kážku nebo při kontaktu s člověkem robot bezpečně zastaví. Robot lze rovněž navádět ručně. Vše je zjednodušené
a velmi intuitivní, když jednou pohyb robotu ukážete, zaznamená si jej do pa- měti a opakuje jej, jak si ho zaznamenal. Můžete ho naučit buď celou dráhu nebo i jednotlivé kroky. Robot je vhodný pro často se měnící úlohy pro menší výroby.“
Beckhoff Automation s.r.o., Ing. Ma- rek Čapek:
„Na veletrhu jsme ukázali systém XPlanar, planární motorický systém,
který kombinuje výhody konvenčních dopravních technologií s magnetickou le- vitací. Levitující 2D transport produktů umožňuje širokou škálu nových možností manipulace s produkty uvnitř stroje
i mezi několika stroji. Podobně jako
u automatizovaných řízených systémů vozidel, uživatel těží ze svobody pohybu nosičů objektů – jednotlivé zboží lze přepravovat na libovolné místo jakoukoli trasou. Systém XPlanar kombinuje tuto flexibilitu s dynamikou konvenčních lineárních motorů a nabízí přidanou hodnotu prostřednictvím propojení jednotlivých výrobních kroků s optimali- zovanou dobou cyklu. XPlanar výrazně zjednodušuje jednotlivé výrobní kroky, protože pro 6D manipulaci s produkty lze použít stupně volnosti a přesnosti známé z robotiky. Na dopravní systém je aplikován koncept polohování produk- tu během zpracování. Plovoucí efekt nahrazuje všechny součásti mechanic-
kého vedení a výrazně snižuje náklady na čištění a údržbu.“
Bottling Printing, Žluté Lasery s.r.o.
Tým společnosti Bottling Printing využil své mnohaleté zkušenosti
s průmyslovým značením ve spolu- práci se špičkovým výrobcem lasero- vých technologií, s firmou HGTECH
a na strojírenském veletrhu představil laserové systémy, inteligentní auto- matické pracoviště a CNC laserové systémy, které reprezentují vysokou efektivitu a rychlost s dokonale ost- rou hranou řezu bez nutnosti dalšího opracování. Standardní laserové řezací stroje kovových slitin, oceli, hliníku a dalších materiálů s různou tloušťkou vstupního materiálu. Tyto řezací stroje umožňují:
– 3D řezání nepravidelných kovů
s vysokou rychlostí a funkcí Back- space, díky které dochází k vyhýbání se zbytečným odpadním ztrátám při procesu řezání.
– Laserové řezání trubek o různém průměru a tvaru.
– Obdélníkové, čtvercové, kulaté nebo speciální tvary nejsou žádným problémem s automatickým čištěním trysek nebo rozpoznáním okrajů
a vypočítáním přesného úhlu pro otáčení a následného řezání.
Ing. Vladimír Harazím, CSc., Dre- koma, představil stálou nabídku – zajištění optimální vlhkosti provozu instalací zvlhčovacího systému Merlin – Technology, například pro papírenský průmysl.
Papír je velmi citlivý na jakékoliv
    PACKAGING 6/2021 35

   33   34   35   36   37