Page 15 - Packaging 6/2021
P. 15

TECHNOLOGIE / OBALY
      uzávěry. Vedle standardních výrobků má společnost pro zákazníky i vlastní vývoj nestandardních obalů.
V současnosti Acti Pack disponuje více než 40 vstřikovyfukovacími lisy, které jsou vybaveny nejmodernějšími roboty, manipulátory a testery těs- nosti. Ostatně společnost nezahálela ani v době covidu, kdy naopak výroba jela na plné obrátky a pokud někdo
z našich čtenářů používá antibakte- riální gely od společností SANYTOL, Manufaktury, DEDRY nebo UNION COSMETIC, mohl se velmi často setkat i s obaly tohoto výrobce. Zakázkovou výrobou plastových oba- lů, včetně lahviček z PET se zabývají i další výrobci, včetně např. výrobní- ho družstva Brisk. Zde vedle klasické výroby PET láhví od objemů 0,25 l, vyrábí z PET technologií vstřikovyfu- kováním i lahvičky o malém objemu, např. 10 ml, a složitějších tvarů než umožňuje klasická výroba z prefo- rem. A právě tyto obaly jsou velmi žádané v oblasti farmacie a léčiv.
Atraktivní skládačky i přebaly
U doplňků platí beze zbytku neje- nom, že obal musí plnit základní, tzn. ochranně – manipulační funkci, ale musí zároveň i „prodávat“. Jinými slovy, je potřeba, aby svým designem v záplavě velké konkurence účinně oslovil spotřebitele. Díky technolo- gickému vybavení i profesionálnímu lidskému přístupu našli již před řadou let přední výrobci léků a do- plňků stravy zázemí pro své obaly
u známého výrobce TOP PRINT Pac- kaging (dříve TOP TISK obaly). Obaly
se dlouhodobě vyznačují vysokou kvalitou, ať již výběrem materiálu, tak i zpracováním. Díky technologii Prindor může být obal při ofsetovém potisku zušlechtěn i velmi atraktivní studenou ražbou. Samozřejmostí je
i možnost realizace Braillova písma. To je zde realizováno obvykle nikoli na výseku, ale mnohem efektivněji až na lepicí lince, která je vybavena systémem Accubraille. Tato techno- logická opce umožňuje v nejkratším možném čase vyrazit znaky Braillova písma do skládaček v plné rychlosti lepicí linky. Při výrobě kladou v TOP PRINT Packaging velký důraz na in- spekci. Několikastupňová kontrola kvality zamezuje expedici výrobků, které nesplňují náročné podmínky na obal ve farmacii. Díky instalaci vizuální kontroly Accucheck na vý- stupu při finálním lepení je kontrola zpracovaných obalů 100%. Hygienické přepravní obaly, perfo- rované lepenkové krabičky, vložky, reklamní obalová řešení, pultové displeje či copackingové služby – to je jen část z portfolia obalových řešení
a služeb pro farmaceutické společnos- ti, výrobce doplňků či lékárny, které svým zákazníkům nabízí společnost Model Group. Vybrat si lze z nabídky obalů, které splňují kritéria sterilního bariérového systému, podle požadav- ků mohou mít i vyraženo Braillovo písmo a díky své stabilitě vydrží
i sterilizaci palet.
Vlnitá lepenka má v oblasti farmacie i doplňků své místo
Ať již léčiva, tak i vitaminové doplňky je potřeba různými způsoby přepra- vovat, skladovat či jinak s nimi mani- pulovat a zde se neobejdeme bez oba- lů skupinových či přepravních. Tady se velmi často uplatňují obaly z vlnité lepenky. K tradičním dodavatelům obalů tohoto typu patří i společnost Smurfit Kappa, která u všech obalů garantuje výrobu podle nejpřísnějších norem kvality při důsledném dodržo- vání pracovních postupů, které jsou
v souladu s regulačními předpisy. Velké množství funkčních a spo- lehlivých obalů pro farmaceutické výrobky a léky z různých typů vlnité lepenky nabízí známý producent přepravních obalů, býšťská společnost Unipap. Uživatelsky přátelské obaly
v malých i velkých sériích jsou hlav- ně ekonomicky přínosné a efektivně
použitelné v řadě různých výrob.
Na základě požadavků klienta a díky specifickým potřebám pro danou produkci lze při vývoji obalu kombi- novat různé typy obalových materiá- lů. Různé materiálové kombinace pro produkci z oblasti farmacie i doplňků často využívá i další producent obalů z vlnité lepenky, společnost THIMM. V souvislosti s touto společností a po- pisovaným sortimentem, není určitě bez zajímavosti zmínit ještě jednu oblast, kde se využívá vlnitá lepenka. V tomto případě je řeč o POS & POP,
či zjednodušeně o displejích, které jsou hojně s vitaminy, potravinovými doplňky či přímo i s oblastí farmacie využívány. THIMM vedle vlastního vývoje a výroby zde svým klientům poskytuje i rozsáhlou poradenskou činnost včetně možnosti optimalizace řešení. Za velmi pěkné řešení displeje na výrobky Herbadent, která patří
k předním brandům v oblasti ústní hygieny a kosmetiky a jejíž produkty se zakládají výhradně na přírodní bázi, dostala společnost THIMM letos i cenu Obalu roku. Udržitelný a velmi praktický pultový displej, který je celý vyroben z recyklovatelné vlnité lepenky je střídmě potištěn digitál- ním tiskem. Konstrukce displeje je promyšlena do nejmenších detailů. Pro všechny produkty, které jsou
v displeji vystaveny, jsou z vrchu při- praveny otvory, do kterých produkty přesně pasují a nemohou vypadnout. Unikátní je i využití, v displejích ob- vykle prázdného, vnitřního úložného prostoru, který slouží jako zásobník pro další produkty.
PACKAGING 6/2021 15














































































   13   14   15   16   17