Page 16 - Packaging 6/2021
P. 16

Sobaly pro děti se nesetká- me pochopitelně jen v sou- vislosti s hračkami, ale
i s potravinami či nápoji. Většina obalů, především pro mladší věkovou kate-
gorii, se vyznačuje výrazným, přede- vším grafickým designem. S tím se lze setkat prakticky u obou hlavních materiálových kategorií, ze kterých jsou dětské obaly obvykle vyrábě- ny – u plastů i u papíru, nebo spíše
v případě krabic, lepenek. U řady dětských obalů hraje velkou roli i eti- keta (kbelíky na kostky či stavebnice, některé dózy, nápojové láhve atd.). Ačkoliv samotné děti vnímají u obalu především jeho vzhled, jejich rodiče u obalů na dětské produkty naopak oceňují co největší bezpečnost obalu, což pochopitelně platí ve vícenásob- ném měřítku především pak i o vlast- ním baleném produktu. Co se tedy týká působení obalu na spotřebitele, dětským obalem často oslovujeme hned dvě různé cílové skupiny.
I do obalů na dětské produkty pro- niká kritérium udržitelnosti. Jeden
z vítězů letošního ročníku prestižní soutěže Pro Carton, kterou pořádá evropská asociace výrobců skládaček, oslovil tímto aspektem nejenom od- bornou porotu, ale i veřejnost. Jedná se o nový „Smarties Giant Hexatube“ (jinými slovy šestiboký obal na u nás dobře známé lentilky od společnosti Nestlé) od WestRock. Nový koncept je bezplastový obal jednodílné kon- strukce, vyrobený výhradně z recy- klovatelné lepenky s integrovaným kartonovým víkem. Víko má nalepe- né „uši“, které se rozlomí, a jazýčky, které obal znovu uzavírají. Většina
kartonů, které se skládají automa- ticky, je čtyřstranná, ale toto balení má šest stran, což vyžaduje vysokou úroveň přesnosti řezání a rýhování, aby bylo možné obal konzistentně tvarovat a plnit vysokou rychlostí. Důležitou roli zde tedy hraje i samot- ná kvalita lepenky, tu na vítězný obal vyrobila společnost Metsä Board.
Malé děti preferují u obalu barevnost, příběh i tvar
Především pro menší děti jsou důle- žité v komunikaci s designem obalu výrazné nápadné barvy. Z hlediska tachistoskopie (tachistoskop – přístroj pro zkoumání vizuálního vnímání, pozornosti a reakčního času) na děti nejlépe působí jasné odstíny v barvě červené, oranžové, žluté, modré a ze- lené. Co se týká vlastní grafiky, děti (podobně jako mnozí dospělí) mají rády spojení designového ztvárnění
s určitým příběhem. Grafiku si tedy děti rády spojují s něčím známým, třeba s hrdiny z kreslených pohádek. Ostatně s tím se nesetkáváme pouze u obalů na hračky, další ukázkou mo-
hou být limonády či šťávy, bonbony, čokolády, jogurty či překvapivě třeba i některé typy polévek, paštik či sýrů. Zajímavé jsou obaly na dětskou drogerii. Zde obaly často neplní
jen funkci jakéhosi, byť designově atraktivního prostředku, k pojmutí
a ochraně produktu, ale často plní
i roli samotné hračky. Asi každý z nás se někdy setkal, jak je u dítěte, i po vy- prázdnění, velmi oblíbená vhodně vytvarovaná láhev či dóza na šampo- ny, koupelové pěny apod. Po vyprázd- nění (ale velmi často i ještě jako plný :-) dítěti tento obal slouží ve vaně jako plovoucí kachna či kousací medvídek. V takovém případě se zdá, že plast je z řady důvodů u těchto produktů ne- nahraditelný. Tím, že je velmi dobře tvarovatelný, umožňuje prakticky neomezenou škálu tvarů s různými povrchy (hladkými, členitými atd.), tak, aby byl výsledný produkt dobře pro dítě uchopitelný. Tím však vý- hody nekončí. Plastový obal je velmi hygienický, omyvatelný, i velmi bez- pečný z hlediska případného pádu, kdy nehrozí rozbití v podobě střepů
TECHNOLOGIE / OBALY
  Děti mají rády hračky...
A často i jejich obaly!
Tak, jako samotné hračky, i obaly na ně je potřeba rozlišit vzhledem k věkové skupině dítěte. Zatímco gumové a pískací hračky pro miminka či batolata se žádným mimořádným designem balení obvykle nevyznačují, protože několikaměsíční dítě v kočárku si je samo nevybírá, od určitého věku děti hračkářství či smíšené markety navštěvují a jsou ovlivněny, stejně jako i jiné cílové skupiny, také obalem. Píše Jana Žižková.
    16 PACKAGING 6/2021
   14   15   16   17   18