Page 14 - Packaging 6/2021
P. 14

Sdoplňky stravy se mů- žeme setkat při prodeji
v lékárnách, benzinových pumpách, drogeriích
i potravinách. I když se ne- jedná o léčiva, mají velmi
často příznivý vliv na náš zdravotní stav, protože člověku dodávají živiny či vitaminy, které mu chybějí, ev. není schopen je získávat v dostatečné míře z běžné stravy. Z toho ostatně vychází i jejich značení, informace
o účincích či reklama. Tím, že se ne- jedná o léčiva, výrobci je ani na obalu nesmějí označovat léčebnou indikací. Na druhé straně však, podobně jako léčiva, obsahují některé informace, jako jsou například doporučená denní dávka produktu, upozornění na ne- bezpečí překročení doporučené denní dávky, upozornění, aby produkt nebyl používán jako náhrada vyvážené stravy, aby byl produkt skladován mimo dosah malých dětí. A podobně jako léčiva mohou mít různé formy (tabletky, kapsle, kapky, prášek, gra- nulát...). Tomu pochopitelně odpovídá i široké spektrum možností balení. Na rozdíl od léčiv na předpis, které prakticky každý z nás vyzvedneme bez komentáře v lékárně a užíváme
v podstatě „povinně“, užívání do- plňků je často na našem uvážení.
Což se samozřejmě odráží i na jejich nabídce, a to i na obalech. Na roz-
díl od léčiv hraje u vitaminových doplňků velkou roli s nimi související komunikace, ať již v podobě jakékoliv formy reklamy, tak i marketingových funkcí obalu (prodejně propagační, estetická, psychologická, informativní atd.). Designově jsou tedy obaly často mnohem zajímavější, a to především v případech, kdy jsou doplňky baleny do primárního obalu (dóza, blistr,
lahvička) a ten je následně uložen
v obalu sekundárním. Tímto sekun- dárním obalem je nejčastěji skládač- ka z hladké lepenky, která je obvykle vícebarevně potištěna atraktivní grafikou.
Bez zajímavosti není ani současný trend balení, který potvrzují do- davatelé blistrovacích strojů. Řada výrobců stále častěji přechází od ně- kterých typů balení tablet v dozách právě směrem k blister packu. Pro řadu spotřebitelů se tento typ balení, který je více spojován přímo s léčivy, stává pohodlnější (rozměrově méně náročnější) a z hlediska manipulace i hygieničtější.
U lahviček a dóz spotřebitel upřednostňuje ergonomické řešení Láhve, dózy, blister pack obaly
a kelímky patří k nejčastěji používa- ným obalům v této produkci. I když se setkáváme i s jinými materiály (především u lahviček a dóz je to sklo) u pevných obalů se nejčastěji jedná
o sortiment z plastu. Vlastní obaly jsou tedy nejčastěji vyráběny vstřiko- váním, vyfukováním či vstřikovyfu- kováním. Polymery určené k výrobě obalů musí být vždy maximálně čisté, snadno zpracovatelné s předpokladem dlouhodobé použitelnosti. Nejčastěji používanými plasty jsou polyethy-
len, polypropylen, polyvinylchlorid, polyethylentereftalát a polyethylen vinylacetát. I když méně často než
u obalů pro léčiva se lze u obalů pro doplňky stravy setkat vedle klasic- kých, zpravidla šroubovacích uzávěrů (často s těsnicí vložkou) i s uzávěry bezpečnostního typu – nejčastěji Child Proof a Tamper Evident.
Technologii vyfukování a vstřikovy- fukování plastových obalů nejenom na doplňky stravy, ale i pro potravi- náře a kosmetický průmysl využívá
i společnost ACTI PACK CZ. Obalové prostředky jsou vyráběny z různých druhů termoplastů – PET, PE-HD, PE-LD, PP atd. Vedle lahviček, dóz
a lékovek, firmy nabízejí i kelímky či
TECHNOLOGIE / OBALY
  Doplňky stravy a balení
Vitaminové a potravinové doplňky stravy jsou mezi spotřebiteli nesmírně populární. I když se nejedná přímo o léčiva, svým obsahem často pomáhají udržet náš organismus v rovnováze a přispívají k vylepšení kondice i zdraví. Samozřejmě ne vše je potřeba přehánět, to je ale úplně jiná kapitola.
V Packagingu se podívejme spíše na možnosti současného balení těchto produktů. Od Jany Žižkové.
    14 PACKAGING 6/2021   12   13   14   15   16